Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Zapytanie ofertowe - wykonanie warstwy bitumicznej na drodze wewnętrznej gminnej w miejscowości Krzyżowniki
2017-02-23 07:52:56

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Wykonanie warstwy  bitumicznej  na drodze wewnętrznej gminnej w miejscowości Krzyżowniki dł.  +- 190

Zakres zleconych robót

1.     skropienie warstw  tłuczniowej  i bitumicznej  emulsją asfaltową w ilości 0,8 kr/m2 z uprzednim wyrównaniem i zagęszczeniem

2.     wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego  AC 16W50/70    gr. 6 cm.

3.     wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego   AC 11 S 50/70 gr. 5,cm   

Termin realizacji zamówienia 15.03.2017

Kryterium oceny ofert – cena 98 %

Gotowość do wykonania robót  2 %

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy  określa załącznik do zapytania ofertowego. 

Ofertę prosimy przesłać w terminie 28.02.2017r.  na adres :

Urząd Gminy Kleszczewo, 63-005 Kleszczewo ul. Poznańska 4,  faxem (61 8176 184), pocztą elektroniczną na adres ( e.olczak @ kleszczewo.pl ) lub osobiście.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem (poczty elektronicznej/faxu/poczty tradycyjnej).


Dodatkowych informacji udziela Ewa Olczak  pod numerem telefonu 61 8176 033 wew. 126 oraz adresem email: E.Olczak @kleszczewo.pl


Formularz ofertowy - POBIERZ

Opis zadania - POBIERZ