Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Zapraszamy przedsiębiorców oraz osoby nieaktywne zawodowo
2018-10-01 13:47:02

 

 

 

Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o. w partnerstwie z Take Capital Group s.c. Dorota Cuper Joanna Tomczak oraz firmą Korrelat Agnieszka Simon-Adamczewska serdecznie zaprasza Przedsiębiorców oraz Osoby nieaktywne zawodowo do udziału w projekcie pt. „Mam pracę! Wzrost aktywności zawodowej na terenie Wielkopolski

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i podniesienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz pomoc w podjęciu zatrudnienia na rynku pracy dla 50 osób  wieku powyżej 29 r.ż., poszukujących pracy i biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego poprzez udział w kompleksowym wsparciu zawodowo-edukacyjnym obejmującym usługi rynku pracy.

Uczestnikami uprawnionymi do udziału w projekcie są  osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w  projekcie i spełniają następujące kryteria obligatoryjne:

a)      Osoby  bezrobotne, poszukujące pracy,  bierne zawodowo,

b)      Osoby zamieszkałe  na terenie  województwa  wielkopolskiego (rozumianego wg przepisów Kodeksu Cywilnego),

c)      Osoby powyżej 29 roku życia ,

d)      Osoby o niskich kwalifikacjach - to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, czyli wykształcenie podstawowe (szkoła podstawowa), gimnazjalne (gimnazjum) oraz ponadgimnazjalne (liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa).

 

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

·         Poradnictwo zawodowe: spotkania indywidualne i grupowe z doradcą

·         Kursy i szkolenia zawodowe -  tematyka ustalana indywidualnie do potrzeb uczestnika

·         Staże zawodowe – wybrane zgodnie z profilem zawodowym uczestnika

·         Pośrednictwo pracy – zaoferowanie ofert pracy zgodnych z profilem uczestnika

Każdy Uczestnik projektu otrzyma:

ü  Zwrot kosztów dojazdu

ü  Zapewniony catering podczas zajęć grupowych

ü  Stypendium szkoleniowe

ü  Stypendium stażowe

ü  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

ü  Szkolenie BHP oraz badania lekarskie

 

Czas trwania projektu: Wrzesień 2018r. -  grudzień 2019r.

Osoba do kontaktu -  Karina Sobieszek, tel. 728- 806- 041