Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Budowa wieży T-mobile i tuczarni wstrzymane
2018-10-02 14:26:27

Starosta Poznański po rozpatrzeniu wniosku T-Mobile Polska S.A. wydał decyzję odmawiającą zatwierdzenia projektu i udzielenia  pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej  T-Mobile w m. Gowarzewo, przy ul. Trzeckiej, gmina Kleszczewo, działka nr ewid. 209/6.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania  do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Starosty Poznańskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Informujemy również, że na wniosek inwestora Starostwo Powiatowe w Poznaniu umorzyło postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę  budynku inwentarskiego- tuczarni, budynku mieszkalnego, 4 silosów na paszę, zbiornika na ścieki.

W nawiązaniu do wniosku skierowanego przez Urząd Gminy Kleszczewo w sprawie udziału przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Poznaniu w spotkaniu z mieszkańcami dotyczącym budowy tuczarni uzyskaliśmy informację iż, organy administracji publicznej  winny prowadzić postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania, w myśl art. 8§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, tut. organ co do zasady nie bierze udziału w organizowanych spotkaniach z osobami nie będącymi stronami prowadzonego postępowania administracyjnego.