Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


> Interwencyjny odbiór ścieków
2018-10-09 13:11:21

Do Urzędu Gminy Kleszczewo docierają niepokojące sygnały, że  przedsiębiorcy posiadający koncesje na opróżnianie zbiorników bezodpływowych odmawiają realizacji usług od nowych klientów. Ta sytuacja ulegnie zapewne zmianie wraz z wejściem na rynek usług kolejnych przedsiębiorców. Mieszkańcy, którzy mają problem z  odbiorem ścieków ze zbiorników bezodpływowych mogą zgłaszać się do Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o. - Zakład włączy się do obsługi mieszkańców gminy Kleszczewo począwszy od 10 października 2018r. w godz. 7.00-15.00 (w dni robocze). Kontakt pod numerem tel.  61 8176 062, osoba do kontaktu: Pani Magdalena Dubińska. 

Jednocześnie podkreślamy, że odbiór ścieków przez Zakład Komunalny w Kleszczewie
Sp. z o.o. będzie realizowany wyłącznie interwencyjnie, do czasu ustąpienia problemu.  Przypominamy także, że zgodnie z art.  6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2018r. Dz.U. poz. 1454) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.