Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Nowe obowiązki pracodawców w zakresie bhp

w świetle ustawy z dnia 21.11.2008 r. – o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U.Nr 223, poz. 1460, dotyczące m.in. wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników.

18 stycznia br. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu pracy, która wprowadziła dodatkowe obowiązki pracodawców (art. 2091), m.in. w zakresie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Nowe uregulowania dotyczące każdego pracodawcy, bez względu na liczbę zatrudnionych w zakładzie pracy osób, wywołują liczne wątpliwości, wymagające wyjaśnienia wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Dla wdrożenia wprowadzanych zmian niezbędne jest podjęcie różnorodnych działań organizatorskich i szkoleniowych przez pracodawców, jak też poniesienie przez nich określonych kosztów. Krótki okres od dnia ogłoszenia tej nowelizacji do dnia wejścia jej w życie, nie zapewnia też niezbędnego czasu na realizację nowych obowiązków.

Mając na uwadze wskazane okoliczności, Państwowa Inspekcja Pracy nie będzie prowadziła do końca stycznia br. czynności kontrolnych w zakresie realizacji przez pracodawców tych obowiązków. W tym czasie inspektorzy pracy będą podejmowali działania informacyjno-edukacyjne, szczególnie wobec małych pracodawców, w zakresie przepisów nie budzących wątpliwości.

Państwowa Inspekcja Pracy zwróciła się już do MPiPS o zajęcie stanowiska w odniesieniu do niektórych treści tej nowelizacji.


 

Źródło: Państwowa Inspekcji Pracy