Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Regulamin II Cyklu Halowych Turniejówo Puchar Przechodni Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie w Piłce Nożnej Drużyn Amatorskich

Regulamin  II Cyklu  Halowych Turniejów

o  Puchar  Przechodni  Dyrektora  Gminnego  Ośrodka  Kultury  i  Sportu  w  Kleszczewie

 w  Piłce  Nożnej  Drużyn  Amatorskich

 

Cel:

         popularyzacja dyscypliny

         wyłonienie najlepszej drużyny amatorskiej wśród zespołów korzystających z wynajmu hal na terenie gminy

         utworzenie cyklicznej formy rywalizacji sportowej amatorskich drużyn piłki nożnej

Organizator:

         Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie

Termin:

         Zawsze niedziela, początek zawsze godz. 10.30

         11.10.2009 – Jesienny Turniej Otwarcia Sezonu

         06.12.2009 – Turniej Mikołajkowy

         14.02.2010 – Turniej Walentynkowy

         25.04.2010 – Wiosenny Turniej Zakończenia Sezonu

Miejsce :

         Hala Widowiskowo - Sportowa w Kleszczewie

Uczestnictwo:  

         w turniejach uczestniczą tylko zaproszone przez organizatora drużyny amatorskie, które korzystały z wynajmu hal sportowych w Tulcach i Kleszczewie w sezonie 2008/2009.

         każdorazowo w turnieju może startować maksymalnie 12 zespołów / decyduje kolejność zgłoszeń/

         do rozgrywek dopuszczeni będą zawodnicy umieszczeni na liście zgłoszeń do turnieju, którą należy złożyć przed turniejem umieszczając na niej max 10 zawodników, podając ich imię i nazwisko i miejscowość zamieszkiwania.

         zawodnicy ci nie mogą być  zarejestrowani w OZPN do rozgrywek  w klasie B lub  wyższej i muszą mieć do dnia rozpoczęcia cyklu ( tj. Do dnia 11.10.2009r) ukończone 18 lat.

         zgłoszenia do kolejnych turniejów można dokonać telefonicznie pod nr 61 8 176 451, fax-em na nr UG w Kleszczewie 61 8 176 017 lub e-mailem na adres hala.sportowa.kleszczewo@wp.pl  lub michalzelazek@interia.pl, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem danego turnieju.

Wpisowe :

         Każdy zgłoszony do poszczególnego turnieju zespół uiszcza wpisowe  bezpośrednio przed turniejem u organizatora w wysokości 100,- zł ( sł. sto zł).

Zasady klasyfikacji:                                         

         O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje:

1.       ilość zdobytych punktów

2.       wynik bezpośredniego meczu

3.       ilość zdobytych bramek ( korzystna różnica pomiędzy bramkami zdobytymi a straconymi)

4.       w przypadku zdobycia przez dwie drużyny równiej ilości punktów równej ilości zdobytych i straconych bramek oraz wyniku  remisowego w bezpośrednim pojedynku, sędzia zarządza po 3 rzuty karne. Jeżeli nie padnie w nich rozstrzygnięcie to rzuty karne wykonuje się do skutku. Nie przewiduje się dogrywek

5.       jeżeli więcej niż dwie drużyny będą posiadały taką samą ilość punktów, to o kolejności decyduje maktualne miejsce w bieżącej klasyfikacji całego cyklu / w pierwszym turnieju – poprzedniej edycji/

        W zależności od zajętego miejsca w każdym z turniejów zespół otrzymuje odpowiednio:

       20 pkt za    I          miejsce w danym turnieju                                 8 pkt za            VII        miejsce

       18 pkt za    II          miejsce                                                          6 pkt za            VIII       miejsce

       16 pkt za    III          miejsce                                                          4 pkt za            IX         miejsce

       14 pkt za    IV         miejsce                                                          3 pkt za            X          miejsce

       12 pkt za    V          miejsce                                                          2 pkt za            XI         miejsce

       10 pkt za    VI         miejsce                                                          1 pkt za            XII i dalsze miejsca

        Zwycięzcą cyklu zostaje zespół, który zdobędzie największą liczbę pkt. w/g  zasad podanych powyżej

        W przypadku równej ilości pkt. zadecyduje większa liczba lepszych miejsc w poszczególnych turniejach

Nagrody:

         Najlepszy zespól cyklu turniejów otrzyma Puchar Przechodni Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie w Piłce Nożnej Drużyn Amatorskich, który będzie w jego posiadaniu do końca następnego cyklu rozgrywek oraz jego replikę.

         Zawodnicy zwycięskiego zespołu otrzymają medale

         Pozostałe zespoły otrzymają dyplomy i okolicznościowe statuetki

         Najlepszy zawodnik cyklu oraz bramkarz otrzymają nagrody indywidualne             / zawodników tych typują po każdym turnieju sędziowie, a ostatecznego wyboru dokona organizator /

         Trzykrotny zwycięzca cyklu turniejów zatrzymuje Puchar Przechodni na własność

         Trzy najlepsze zespoły każdego turnieju otrzymają puchary, a wszystkie zespoły otrzymają dyplomy

Sposób przeprowadzenia rozgrywek:

         Poszczególne turnieje zostaną rozegrane w zależności od ilości zgłoszonych drużyn, a szczegółowe sposoby przeprowadzenia turniejów zamieszczone są w załączniku nr 1 do regulaminu

         Losowanie grup przeprowadzą komisyjnie organizatorzy po upływie terminu zgłoszeń do danego turnieju

Inne ustalenia organizacyjne:    

         organizatorzy zapewniają sędziego, opiekę medyczną i napoje

         zespoły ubezpieczają się we własnym zakresie

         na czas turnieju wejście „C” do hali będzie zamknięte, czynne będzie wejście „A” od strony ul. Poznańskiej

         wszelkie sporne sprawy rozstrzygają organizatorzy. Ich decyzja jest ostateczna.

         posiadacz Pucharu Przechodniego zobowiązany jest go dostarczyć organizatorowi przed ostatnim turniejem kolejnego cyklu turniejów / w następnym sezonie/

         regulamin obowiązuje tylko na dany cykl rozgrywek i w przyszłości może ulec zmianie

Przepisy gry:   

         obowiązują jak w halowej piłce nożnej - przedstawiają  je organizatorzy na spotkaniu z kapitanami drużyn przed turniejem /stanowią załącznik nr 2 regulaminu/

 

 

Dyrekcja GOKiS

W Kleszczewie

 

 

 

 

Kleszczewo  2009-09.15

 

Załącznik nr 1

            Sposób rozegrania poszczególnych turniejów będzie każdorazowo zależał od liczby zgłoszonych do turnieju drużyn i tak:

         jeżeli zgłosi się mniej niż 6 zespołów to turniej zostanie rozegrany systemem „Każdy z każdym” bez podziału na grupy- wtedy:

Ilość zespołów

Czas gry

w minutach

Ilość meczy w turnieju

Czas trwania turnieju

w minutach

Czas gry najlepszego zespołu w min.

Czas gry najsłabszego zespołu w min.

3

2 x 15

3

110

60

60

4

2 x 10

6

130

60

60

5

2 x 8

10

180

64

64

 

         jeżeli zgłosi się 6 do 9 zespołów to turniej rozegrany zostanie systemem „każdy z każdym” w dwóch grupach, przy czym dwa najlepsze zgłoszone zespoły z poprzedniego turnieju zostają rozstawione / w pierwszym turnieju nowego cyklu rozstawione zostaną najlepsze zespoły z poprzedniego cyklu/ , do półfinału przechodzą dwie pierwsze drużyny z grup i grają na krzyż tzn. 1-2 i 2-1; przegrani grają w finale o 3 i 4 miejsce, zwycięzcy o 1- 2 miejsce. Pozostałe zespoły w zależności od zajętych miejsc w grupach grają o miejsca 5/6, 7/8, w całym turnieju.

 

Ilość zespołów

Czas gry

w minutach

Ilość meczy w turnieju

Czas trwania turnieju

w minutach

Czas gry najlepszego zespołu w min.

Czas gry najsłabszego zespołu w min.

6

2 x 8

11

200

64

48

7

1 x 12

14

200

60

36

8

1 x 10

17

205

50

40

9

1 x 8

22

220

48

32

 

         jeżeli zgłosi się 10 lub 11 drużyn to turniej rozegrany zostanie systemem „każdy z każdym” w trzech grupach, przy czym najlepsze  zgłoszone zespoły z poprzedniego turnieju zostają rozstawione / w pierwszym turnieju nowego cyklu rozstawione zostaną najlepsze zespoły z poprzedniego cyklu/, a dalsze mecze rozegrane zostaną w trzech grupach finałowych. W pierwszej walczącej o miejsca 1-3 zagrają zwycięzcy grup eliminacyjnych, w drugiej walczącej o miejsca 4-6 zespoły, które zajęły w nich drugie miejsca, a w trzeciej grupie finałowej spotkają się zespoły, które zajęły w grupach eliminacyjnych trzecie miejsca i będą walczyły o miejsca 7-9 w całym turnieju -wtedy:

Ilość zespołów

Czas gry

w minutach

Ilość meczy w turnieju

Czas trwania turnieju

w minutach

Czas gry najlepszego zespołu w min.

Czas gry najsłabszego zespołu w min.

10

1 x 8

21

210

40

24

11

1 x 8

25

250

40

32

 

         jeżeli zgłosi się 12  zespołów to turniej rozegrany zostanie systemem „każdy z każdym” w czterech grupach, przy czym najlepsze zgłoszone zespoły z poprzedniego turnieju zostają rozstawione     / w pierwszym turnieju nowego cyklu rozstawione zostaną najlepsze zespoły z poprzedniego cyklu/, a do grupy finałowej walczącej o miejsca 1-4 awansują zwycięzcy grup eliminacyjnych. W drugiej grupie walczącej o miejsca 5-8 wystąpią zespoły, które zajmą w grupach eliminacyjnych drugie miejsca. W trzeciej walczącej o miejsca 9-12 wystąpią zespoły, które zajmą w grupach eliminacyjnych miejsca trzecie – wtedy:

 

Ilość zespołów

Czas gry

w minutach

Ilość meczy w turnieju

Czas trwania turnieju

w minutach

Czas gry najlepszego zespołu w min.

Czas gry najsłabszego zespołu w min.

12

1 x 7

30

270

35

35

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Przepisy gry:

·         czas trwania jednego meczu  będzie ustalony w zależności od ostatecznej ilości drużyn biorących udział w turnieju/

·         mecze odbywają się na boisku o wym 40m x 20m w hali

·         turniej grany jest na małe bramki 2 x 3 m piłką do gry w hali, dostarczoną przez organizatora

·         na boisku gra 5 zawodników + bramkarz - zmiany lotne jak w hokeju

·         zabrania się gry „wślizgiem”

·         każda drużyna zgłasza do rozgrywek nie więcej niż 10 zawodników ( może mniej)

·         zawodnik zgłoszony w jednej drużynie nie może grać w innej pod rygorem walkoweru

·         zawodnik ukarany karą 1 min (żółta kartka) może wejść na boisko wcześniej, jeżeli jego drużyna utraci  bramkę

·         atak z tyłu powoduje natychmiastowe wykluczenie z gry ( na 1 min)- żółta kartka

·         odbicie piłki od sufitu rzut wolny pośredni dla przeciwnika

·         nie ma autu po stronie drabinek piłę odbija się jak w hokeju o bandę

·         zabronione jest jednak przytrzymywanie się rękoma drabinek w walce o piłkę

·         każde takie zagranie będzie karane rzytem wolnym w przeciwną stronę

·         jest natomiast aut od strony trybun

·         piłkę z atutu wybija się nogą

·         na wprowadzenie piłki do gry zawodnik ma 5 sekund, po tym czasie piłkę zagrywa przeciwnik

·         rozpoczęcie gry od bramki przez bramkarza odbywa się wyrzutem piłki ręką

·         za nie sportowe zachowanie zawodnik zostaje wykluczony  z gry ( żółta kartka- przy czym sędzia określa czas wykluczenia w zależności od stopnia przewinienia oraz karta czerwona powoduje  wykluczenie z gry do końca meczu  i inny zawodnik nie może już wejść w tym meczu )

·         zawodnik ukarany czerwona kartką, może grać w następnym meczu ( 2 czerwone kartki wykluczają go z gry do końca turnieju)

·         bramkarz może chwytać piłkę ręką tylko w obrębie pola karnego /6m/

·         gol nie będzie uznany przy bezpośrednim strzale z rzutu autowego

·         nie obowiązuje przepis o spalonym