Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Ośrodek Pomocy Społecznej

Gmina dysponuje jednostką powołaną do niesienia pomocy o charakterze socjalnym. Poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, bo o nim mowa, w uzasadnionych przypadkach można uzyskać pomoc materialną, ale główne zadanie pracowników socjalnych to wsparcie w przezwyciężaniu przyczyn zaistniałych trudności. Praca socjalna, bardzo trudna i odpowiedzialna, prowadzona jest głównie w terenie. OPS zajmuje się także wypłatą wielu świadczeń społecznych należnych mieszkańcom z mocy prawa. Dużej inicjatywy ze strony OPS wymagają działania, które powierzyła do realizacji Ośrodkowi Gmina w zakresie przeciwdziałania skutkom bezrobocia, profilaktyki uzależnień, a także ochrony zdrowia. W celu wywiązania się z tych zadań nawiązana jest współpraca z wieloma innymi instytucjami, jak np. z Powiatowym Urzędem Pracy, placówkami służby zdrowia oraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest to Komisja o specjalnym charakterze. Komisja inicjuje szereg działań mających na celu profilaktykę i usuwanie skutków uzależnień, przede wszystkim od alkoholu i narkotyków. Obok pomocy psychologicznej i prawnej, którą można uzyskać w siedzibie GKRPA, mieszczącej się w budynku OPS, warto zwłaszcza zwrócić uwagę na przedsięwzięcia profilaktyczne, które inicjuje i finansuje Komisja – wśród przykładów są tutaj wspomniane wcześniej „Akcja Lato”, czy „Dzień Seniora”, które są realizowane przy pomocy GOKiS i OPS.
 
Mówiąc o pomocy społecznej nie sposób pominąć aktywności i ofiarności w tym zakresie mieszkańców gminy. Akcje zbiórki żywności organizowane przez OPS przy udziale szkół i Zakładu Komunalnego unaoczniają jak wielka jest gotowość niesienia pomocy przez współmieszkańców.  
 
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 5
63-005 Kleszczewo
tel.: (061) 817-61-30
tel. kom.:  606 902 915
kierownik OPS Mirosława Radzimska
 poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00