Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Przeznaczenie i zadania GCZK

Na szczeblu gminy Kleszczewo organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego jest Wójt, który wykonuje zadania określone w art. 19.1. ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590), a także za pośrednictwem stanowiska Inspektora ds. Dowodów Osobistych i Obrony Cywilnej jako właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego.

W Urzędzie Gminy funkcjonuje Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego jako organ ustawowy zajmujący się szeroko rozumianym zarządzaniem kryzysowym oraz monitorowaniem zdarzeń, które ze względu na swe rozmiary mogą negatywnie oddziaływać na bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego umiejscowione jest w budynku Urzędu Gminy.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w żadnym wypadku nie zastępuje działania takich służb jak:

-   pogotowie ratunkowe,

-   policja,

-   straż pożarna,

-   pogotowie gazowe,

-   pogotowie wodne,

-   pogotowie energetyczne,

-   służby weterynaryjne,

-   służby meteorologiczne,

-   ośrodek pomocy społecznej,

-   służby i podmioty gospodarcze, które na podstawie umowy z Urzędem Gminy są

    odpowiedzialne za odśnieżanie i przejezdność dróg gminnych.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego jest komórką planistyczną, monitorującą i koordynującą działalność GCZK na wypadek wystąpienia na obszarze gminy lub gmin sąsiednich sytuacji kryzysowej.

Do zadań GCZK należy ponadto:

-   pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby

    zarządzania kryzysowego,

-   współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

-   organizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania  oraz  systemu wczesnego ostrzegania ludności,

-   ścisła współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

-  współdziałanie w tym wymiana informacji z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i  humanitarne,

-   dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,

-   nadzorowanie i realizacja stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa.

Organem pomocniczym Wójta jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który składa się z pracowników Urzędu Gminy, policji, ochotniczej straży pożarnej, przedstawiciela energetyki, wodociągów, ośrodka pomocy społecznej i innych służb czy specjalistów w zależności od określonej sytuacji. Zespół ten dokonuje analizy zaistniałej sytuacji kryzysowej, wypracowuje wnioski, które przedstawia Wójtowi w celu podjęcia stosownej decyzji o akcji ratunkowej lub innej formy działania.