Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Karta rejestracyjna psa

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy w Kleszczewie  prowadzi  Rejestru psów. Rejestr prowadzony jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Kleszczewo Nr XXVII/204/2013 z dnia 27.02.2013r.  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo w 2013r.

 

 

§ 13. 1. W celu przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez bezdomne zwierzęta, osoby będące właścicielami lub opiekunami psów, zobowiązane są do rejestracji psów w wieku powyżej trzeciego miesiąca życia.
2. Koszty znakowania zwierząt, w szczególności psów pokrywane są z budżetu Gminy Kleszczewo.
3. Rejestracji dokonuje się w Urzędzie Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa. Rejestracja i oznakowanie psa następuje po okazaniu aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz dokumentu tożsamości (ze zdjęciem) potwierdzającego fakt zameldowania osoby będącej właścicielem lub opiekunem psa na terenie Gminy Kleszczewo. Znaczek identyfikacyjny wydawany jest w dniu rejestracji psa nieodpłatnie.
4. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów mają obowiązek jego wyrejestrowania w Urzędzie Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni od dnia padnięcia psa lub pozbycia się psa.
5. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów mają obowiązek jego wyrejestrowania w Urzędzie Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni od dnia wymeldowania się z terenu Gminy Kleszczewo.
6. W przypadku zmiany osoby utrzymującej psa dotychczasowy posiadacz i nowy posiadacz są zobowiązane zawiadomić Urząd Gminy w Kleszczewie w terminie 14 dni o tej zmianie.

 

 

Rejestracji można dokonać na trzy sposoby:

 

  1. Osobiście w Urzędzie Gminy w Kleszczewie pok. nr 6.
  2. Listownie – należy pobrać druk Karty rejestracyjnej psa, wypełnić i przesłać na adres: Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo.
  3. E-mailem – należy pobrać druk Karty rejestracyjnej psa, wypełnić i przesłać na adres: urzad@kleszczewo.pl (podpis właściciela zostanie złożony w chwili odbioru znaczka identyfikacyjnego).

 

 

 

Wszelkie informacje związane z Rejestrem psów można uzyskać pod nr tel. 61-8176-017/020/033 wew. 124.


Załącznik:

Karta rejestracyjna psa - POBIERZ