Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”

Wydarzenia Partnerstwa Kleszczewo w projekcie

„Modelowy system na rzecz integracji społecznej” 

W okresie dwóch miesięcy /styczeń – luty 2013r./ w Partnerstwie Kleszczewo, który tworzą: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie, Stowarzyszenie „Pomagam” w Kleszczewie i Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu jest następująca historia zdarzeń dla 10 objętych wsparciem bezrobotnych klientów pomocy społecznej: 

1. Pracownicy socjalni zastosowali Standardy Usług i Modele Instytucji wypracowane przez WRZOS z następującymi narzędziami pracy socjalnej: wywiad- rozpoznanie sytuacji, kwestionariusz diagnozy, umowa współpracy, wywiad z osobą pozostającą bez pracy, nieznacznie zmodyfikowany przez PUP, wywiad z rodziną z dziećmi, wywiad z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie, wywiad z osoba uzależnioną od alkoholu, arkusz moje zasoby i możliwości, ankieta umiejętności wychowawczych, ankieta umiejętności społecznych, dzięki którym uzyskano większy zasób informacji niż ustawowy rodzinny wywiad środowiskowy.  

2. Spotkanie organizacyjne z beneficjentami w dniu 09.01.2013r. w Ośrodku Kultury w Kleszczewie celem przedstawienia planu działań partnerstwa na ich rzecz.  

3. Rekomendacja u Pracodawcy jednej beneficjentki w sprawie zatrudnienia jako asystent rodziny w Kostrzynie, pokazanie tej pracy przez asystenta OPS w Kleszczewie, przekazanie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i od 18 lutego osoba ta pracuje w OPS w Kostrzynie. 

4. Pomoc w napisaniu CV dwom beneficjentkom i rozesłanie do potencjalnych pracodawców.  

5. Rozmowy w pracodawcami w sprawie dwóch klientek. Umówienie na rozmowę kwalifikacyjną.  

6. Działania Powiatowego Urzędu Pracy:

a. pośrednictwo pracy – w trakcie realizacji usługi wydano 14 propozycji pracy

b. indywidualna porada zawodowa udzielona 9 klientom

c. skierowanie na badanie lekarskie do Poradni Medycyny Pracy u 1 beneficjentki

d. skierowanie do Klubu Pracy 1 uczestniczki

e. przygotowanie opinii przez doradcę zawodowego niezbędnych do indywidualnych planów działania. 

7. Stowarzyszenie „Pomagam” prowadziło dwa razy grupę wsparcia w dniach 28 stycznia i 25 lutego w godzinach popołudniowych od 15.00 – 17.00 pod kierunkiem psychologa, a dzieci w tym czasie w sali obok miały zabawy prowadzone przez asystenta rodziny i dwóch pracowników socjalnych.  

Ta współpraca, jako aktywne zaangażowanie partnerów w wyznaczoną grupę społeczną w tym przypadku bezrobotnych klientów pomocy społecznej jest wartościowa, ponieważ pobudza uczestników do działań, stymuluje ich rozwój /np. grupa wsparcia/. Taka partnerska filozofia działania przełamuje ramowe pojedyncze funkcjonowanie instytucji na rzecz współpracy, jako bardziej opłacalnej w pomaganiu, powodującej nowe zachowania klientów. Po analizie zaangażowania w projekt tych trzech instytucji nasuwa się wniosek, aby rozszerzyć partnerstwo o firmy, istniejące w gminie – stworzenie tzw. klajstru „bo duży może więcej”, gdyż niezbędny jest dialog i współpraca we współczesnej rzeczywistości społeczno – gospodarczej.  

                                                                                  M. Radzimska