Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwaly Zarządu

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu

Nr 43/XII/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.

 

Regulamin

Przyjmowania odpadów problemowych od mieszkańców Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej  w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

1. Lokalizacje i godziny otwarcia PSZOK na terenie Poznania:

1) PSZOK „Składowisko”:

ul. Meteorytowa 1

62-002 Suchy Las

tel. 61 811 96 67

godziny otwarcia: pn-pt 7-20, sobota 7-14

 

2) PSZOK „Dębiec”

ul. 28 Czerwca 1956r. nr 284

61-481 Poznań

tel. 61 833 22 12

godziny otwarcia: pn-pt 8-17, sobota 8-16

 

3) PSZOK „Wrzesińska”

ul. Wrzesińska 12

61-021 Poznań

tel. 61 611 08 11

godziny otwarcia: pn-pt 8-17, sobota 8-16

 

W niedziele i dni ustawowo wolne od pracy PSZOK są nieczynne

2. Przyjmowanie odpadów do PSZOK:

1)   Do PSZOK mogą być dostarczane odpady z terenu ZM GOAP.

2)   Przyjmowanie do PSZOK odpadów problemowych określonych w wykazie w ppkt 4)  pochodzących z gospodarstw domowych od mieszkańców ZM GOAP jest bezpłatne. Natomiast odpady wykraczające poza ten zakres, ze względu na ich rodzaj (nietypowe dla prac domowych, np. kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne (w tym wywoływacze i utrwalacze fotograficzne, zwłaszcza w dużych ilościach) mogą zostać przyjęte do PSZOK zarówno od mieszkańców jak i firm odpłatnie wg obowiązującego cennika.

3)   Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych  mieszkaniec może dostarczyć w takiej ilości i wielkości by móc włożyć je do pojemnika na wtórne surowce opakowaniowe.

Opakowania szklane z podziałem na kolorowe i białe, a także opakowania z tektury i papieru, niezanieczyszczone substancjami obcymi, mieszkaniec może dostarczyć w większej ilości, z zastrzeżeniem ppkt. 8) i złożyć do kontenerów wskazanych przez pracownika Spółki.

 

 

4)   Wykaz odpadów przyjmowanych nieodpłatnie do PSZOK od mieszkańców ZM GOAP zgodnie z posiadanymi decyzjami:

Nazwa odpadu

Opakowania z papieru i tektury

Opakowania z tworzyw sztucznych

Opakowania z metali

Opakowania wielomateriałowe

Opakowania ze szkła

Zużyte opony

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Papier i tektura

Szkło

Chemikalia (Detergenty, Rozpuszczalniki, Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, Kwasy, Alkalia, Odczynniki fotograficzne, Środki ochrony roślin)

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

Urządzenia zawierające freon

Przeterminowane Leki

Zużyte Baterie i akumulatory

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Tworzywa sztuczne

Metale

Odpady ulegające biodegradacji

Odpady wielkogabarytowe

 

Jeśli powyższe odpady są dostarczane do PSZOK w ilości wskazującej, że pochodzą one z działalności gospodarczej pracownik PSZOK może odmówić bezpłatnego ich przyjęcia (np. w przypadku, gdy odpady niebezpieczne zostaną dostarczone w opakowaniach przemysłowych, meble zostaną przywiezione w dużej ilości pojazdem ciężarowym, itp.).

5) PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

a)       materiały zawierające azbest,

b)       papy,

c)       szyb samochodowych,

d)       szkła zbrojonego i hartowanego,

e)       części samochodowych (tj. zderzaki,  reflektory itp.),

f)        zanieczyszczony styropian budowlany,

g)       odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

h)       odpady w opakowaniach cieknących.

 

6)   Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

 

7)   Pracownik ZZO ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

 

8)   Pracownicy ZZO nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują miejsce gdzie należy je donieść i w którym pojemniku, koszu umieścić.