Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Płatności bez faktur i konsekwencji

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” informuje, że rozesłał do właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje pisma z terminarzem płatności oraz numerem subkonta, na które należy ich dokonywać. Jednak z przyczyn technicznych, niezależnych od Związku, pisma do niektórych adresatów docierają dopiero w tych dniach.

Wyznaczony uchwałą Zgromadzenia ZM GOAP termin dokonania pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa 15 sierpnia, ponieważ jest to święto, z mocy prawa termin zostaje przesunięty na kolejny dzień, czyli 16 sierpnia. Uwzględniając jednak możliwe opóźnienia w otrzymaniu pism z numerem subkonta informujemy, że bez zagrożenia konsekwencjami opłaty można wnosić też w kolejnych dniach. Prosimy by dokonać ich co najmniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.

Przypominamy, że opłaty należy uiszczać co dwa miesiące. Podajemy tegoroczne terminy płatności za: lipiec i sierpień – do 15 sierpnia; wrzesień i październik – do 15 października oraz listopad i grudzień – do 15 grudnia. Określoną w deklaracjach kwotę należy więc pomnożyć razy dwa i wpłacić na otrzymany w liście numer subkonta. Szczegółowe informacje o stawkach opłat znajdują się na stronie internetowej www.goap.org.pl. Płatności można dokonywać w placówkach pocztowych i bankowych oraz poprzez internet. UWAGA - wpłaty nie są przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta przy ul. św. Michała 43 w Poznaniu ani w delegaturach ZM GOAP.

Pragniemy przeprosić Państwa za niedogodności, wynikłe także przy rozsyłaniu do ok. 80 tys. odbiorców materiałów informacyjnych. Podany w rozesłanych pismach numer telefonu, na który można dzwonić w sprawach płatności jest niewłaściwy. Z przyczyn technicznych jego uruchomienie okazało się niemożliwe.  Do niektórych właścicieli nieruchomości dotarły także wygenerowane z systemu bankowego sms-y przypominające o terminie płatności. Wobec zaistniałych komplikacji technicznych, opóźnień oraz sygnałów o nie wywiązywaniu się firm odbierających odpady z obowiązków, przypominanie w ten sposób mieszkańcom o konieczności uiszczenia opłaty jest niewłaściwe.

Przepraszamy i prosimy w sprawach związanych z płatnościami kontaktować się z nami  poprzez telefon 61 624 22 22. Zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej i przekazywania pytań drogą elektroniczną platnosci@goap.org.pl.

 

Zarazem prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość, gdyż zainteresowanie kwestiami płatności oraz odbioru odpadów jest w tych dniach bardzo duże, natomiast możliwości kadrowe i techniczne Związku ograniczone. Dokładamy starań by sprostać oczekiwaniom mieszkańców i zapewnić sprawne funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami.

 

Wyjaśniamy, że ZM GOAP nie wystawia faktur z tytułu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Zgodnie z art. 15 pkt. 6 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” nie jest podatnikiem VAT,  nie jest więc zobowiązany do wystawienia faktur VAT. Podstawę do rozliczenia kosztów przez przedsiębiorców stanowi oryginał dowodu wpłaty i kopia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami lub wydana przez ZM GOAP decyzja administracyjna o jej nałożeniu.

Zgodnie z art. 5 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dochodami publicznymi są daniny publiczne, do których zalicza się opłaty, których obowiązek ponoszenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego wynika z odrębnych ustaw. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której obowiązek uiszczenia wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zaliczana jest do kategorii danin publicznych. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do jej wniesienia w terminie. Obowiązek dokonania opłaty jest bezwzględny i bezwarunkowy.

Oznacza to, że należy ją wnieść w wyznaczonym terminie, mimo zastrzeżeń do wykonania zadań przez firmy odbierające odpady. Opłatę trzeba więc uiścić, natomiast reklamacje dotyczące jakości i terminowości obsługi należy przekazać do ZM GOAP, który po rozpatrzeniu sprawy podejmie decyzje o zasadności i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

___________________________

Walerian Ignasiak

Rzecznik Prasowy

Tel. 506 285 809, 501 354 108