Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Mobilny Punkt Selektwynego Zbierania Odpadów Komunalnych

Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej we współpracy
z Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu dnia 28 września 2013r. organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów problemowych na terenie gm. Kleszczewo. Specjalnie oznakowany samochód będzie prowadził zbiórkę zgodnie z poniższym harmonogramem:

Data

Godzina

Miejscowość                                Lokalizacja

28 Wrzesień

8.35–9.00

Gowarzewo

Przy kaplicy

9.10–9.35

Tulce

Parking przy budynku „Nad Stawem”

09.45–10.10

Śródka

Przy strażnicy

10.20–10.45

Krerowo

Przystanek autobusowy ( przy kościele)

10.55–11.20

Nagradowice

Plac przy sklepie

11.30–11.55

Kleszczewo

Parking przy Urzędzie Gminy

 

Regulamin przyjmowania odpadów problemowych do Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

1.       Do MPSZOK odpady dostarczać mogą mieszkańcy z terenu Związku Międzygminnego GOAP.

  1. MPSZOK kursuje według harmonogramu ustalonego na dany rok kalendarzowy w danej gminie.
  2. Przyjmowanie odpadów problemowych do MPSZOK jest bezpłatnie.
  3. Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje wyłącznie:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,

- przeterminowane leki,

- chemikalia (farby i opakowania po farbach, rozpuszczalniki, filtry olejowe, zaolejone szmaty, opakowania po substancjach niebezpiecznych).

  1. MPSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

§         materiały zawierające azbest,

§         odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),

§         odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

§         odpady, których odebranie może naruszać przepisy ADR,

§         odpady w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce,

§         wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach,

§         odpady wielkogabarytowe, gruz, opony, odpady zielone.

  1. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
  2. Pracownik ZZO ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.