Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» 16 grudzień – termin płatności za odpady

Poznań, 9.12.2013r.


  16 grudzień – termin płatności za odpady 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przypomina, że 16 grudnia br. upływa termin wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi w listopadzie i grudniu.  Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje wnoszą je na numery subkonta bankowego, które zostały im przesłane w pismach i na które dokonywali wpłat za poprzednie okresy dwumiesięczne – w sierpniu i październiku.

Informujemy, iż od 1 grudnia 2013 roku przestało funkcjonować konto ogólne, na które w wyjątkowych sytuacjach można było wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Podkreślamy raz jeszcze, każdy płatnik powinien uiszczać opłatę na indywidualny numer konta bankowego, który został mu przypisany i podany w pismach przesłanych przez ZM GOAP drogą pocztową. Numer ten widoczny jest na stronie internetowej www.goap.org.pl w eBOKu. Jeśli nie znają Państwo indywidualnego numeru konta, istnieje możliwość uzyskania informacji:  

 - osobiście  - w Biurze Obsługi Klienta ZM GOAP przy ul. Św. Michała 43 w Poznaniu (od poniedziałku do czwartku czynne w godzinach 7:30 – 17:00, w piątki 7:30 – 15:30) oraz delegaturach Związku na terenie gmin.  

 - pisemnie – wysyłając oświadczenie zawierające imię i nazwisko płatnika oraz dokładny adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja, na adres ZM GOAP ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań; 

 - telefonicznie – zgłaszając się na infolinii 61 624 22 22  

- e-mailowo – wysyłając (za pomocą e-maila wskazanego w deklaracji) oświadczenie zawierające imię i nazwisko płatnika oraz dokładny adres nieruchomości, której dotyczy deklaracja na adres e-mailowy bok@goap.org.pl  

 Jeżeli płatności za właściwego płatnika dokonuje osoba trzecia, tzw. "wyręczyciel", w tytule przelewu powinno być napisane: "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące ……… i  …….. od......... (imię i nazwisko osoby zobowiązanej lub nazwa firmy zobowiązanej do płatności)". Jeżeli ktoś wpłaca za więcej niż jedną nieruchomość to może dodać adres nieruchomości w tytule przelewu. 

UWAGA: Nie wywiązanie się z obowiązku płatności w wyznaczonym terminie tj. do 16 grudnia spowoduje konieczność naliczenia przez ZM GOAP odsetek za każdy dzień zwłoki. Informujemy, że Związek rozpoczął już procedury windykacyjne w stosunku do podmiotów, które nie uregulowały prawidłowo należności w minionych miesiącach. Prosimy więc mieszkańców o terminowe regulowanie  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Wpłaty nie są przyjmowane w Biurze Obsługi Klienta przy ul. św. Michała 43 w Poznaniu ani w delegaturach ZM GOAP w gminach.  

___________________________

Walerian Ignasiak

Kierownik

Działu Edukacji Promocji

Tel. 506 285 809, 501 354 108