Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Zagrajmy o sukces.

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 

Tytuł projektu: Zagrajmy o sukces. 

Projekt przewidywał przeprowadzenie w szkole zajęć  informatycznych, przyrodniczo-matematycznych, z języków obcych oraz zajęć sportowo-wychowawczych. W czasie projektu zapewniona była także pomoc psychologiczna. Uczestnicy projektu otrzymali materiały dydaktyczne oraz osobisty sprzęt sportowy, natomiast szkoły sprzęt do realizacji zajęć.

Zajęcia odbywały się w charakterze warsztatów, spotkań grupowych i prowadzone były przez nauczycieli i psychologów ze szkół objętych projektem. Wszystkie rodzaje zajęć odbywały się w grupach ok. 20 osobowych, prowadzonych cyklicznie raz bądź kilka razy w tygodniu.

Przed każdym z etapów realizacji zajęć, przeprowadzone zostały szkolenie dla nauczycieli. Obejmowały one wiedzę z zakresu doradztwa psychologicznego, metod efektywnej nauki i przeciwdziałania agresji oraz specyfiki projektu realizowanego w ramach EFS (m.in. procedury, promocja projektu, ewaluacja i sprawozdawczość).
 

Okres realizacji 2010-2011