Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» LIPIEC/SIERPIEŃ

ZEBRANIA W SOŁECTWACH 

W okresie od 8.09 – 26.09.2014r. w sołectwach naszej gminy odbywać się będą zebrania wiejskie. Podczas zebrań omówiona zostanie realizacja zadań sołectw ustalonych na bieżący rok, zostaną również podjęte uchwały dotyczące planu budżetu sołectw na rok 2015. Jako współorganizator serdecznie zapraszam do dyskusji w sprawach dotyczących nas wszystkich.

TERMINARZ ZEBRAŃ

 

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

GODZ

LOKAL

 

 

 

 

 

1.

Komorniki

 8.09.2014

19.00

Sala OSP

2.

Poklatki

 9.09.2014

19.00

Sala wiejska

3.

Krerowo

10.09.2014

19.00

Salka katechetyczna

4.

Markowice

11.09.2014

19.00

Sala wiejska

5.

Bylin

12.09.2014

19.00

Salka konf. Urzędu Gminy

6.

Krzyżowniki

18.09.2014

19.00

Sala OSP

7.

Śródka

19.09.2014

19.00

Sala OSP

8.

Tulce

22.09.2014

19.00

Hala Sportowa sala nr 61

9.

Zimin

23.09.2014

19.00

Szkoła Podstawowa

10.

Gowarzewo

24.09.2014

19.00

Sala OSP

11.

Kleszczewo

25.09.2014

19.00

Sala Ośrodka Kultury

12.

Nagradowice

26.09.2014

19.00

Pałac


AWARIA W MAGAZYNIE ODPADÓW

Magazyn po dawnej Gminnej Spółdzielni SCH w Komornikach, obecnie teren prywatny, od blisko pięciu lat zapełniony jest odpadami problemowymi, w tym o statusie niebezpiecznych. Zgodę na gromadzenie w tym miejscu odpadów w celu ich kierowania do specjalistycznych punktów utylizacji wydało Starostwo Powiatowe w kwietniu 2009 roku. Po krótkim czasie, bo już w kwietniu 2010 roku zgoda została przez Starostwo cofnięta, wkrótce została także wydana decyzja zobowiązująca do opróżnienia magazynu. Główną podstawą były wyniki kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Okazało się, że w niewiele ponad pół roku zapełniono magazyn, a tylko niewielka część deponowanych tutaj odpadów odesłana została do utylizacji. Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zgłosił wiele zastrzeżeń do prowadzonej działalności, począwszy od sposobu prowadzenia dokumentacji po łamanie podstawowych zasad składowania tego rodzaju materiałów. Okazało się również, że podobny proceder, tylko bez jakiegokolwiek zezwolenia prowadzony był na opuszczonym terenie wojskowym w Pile. Pseudobiznesmen został osądzony i ukarany, okazało się jednak, że nie posiadał żadnych możliwości naprawienia skutków prowadzonych, bądź firmowanych przez siebie interesów. W przypadku Piły sprawa była prosta ze względu na fakt, że właścicielem nieruchomości był skarb państwa i prawo przewiduje w tym przypadku możliwość sfinansowania utylizacji porzuconych odpadów.

W Komornikach mamy do czynienia z prywatną własnością i działalnością prowadzoną za zgodą Starostwa. Starostwo Powiatowe prowadziło czasochłonne postępowanie egzekucyjne, w celu usunięcia skutków złamania warunków wydanego przez siebie zezwolenia aż do skutku, tj do stwierdzenia braku możliwości wyegzekwowania czegokolwiek od sprawcy, czy raczej sprawców całego procederu.

W dniu 4 i 5 sierpnia na terenie magazynu doszło do rozszczelnienia się jednego z pojemników. Sytuacja została opanowana przez strażaków, a kłopotliwy pojemnik wraz z zawartością został poddany utylizacji, jednak zdarzenie uzmysłowiło fakt, że obiekt nie może już dłużej w tym stanie czekać i formalne procedury należy zastąpić działaniami niestandardowymi, które pozwolą na szybkie opróżnienie magazynu.

O zdarzeniu natychmiast powiadomiłem m.in. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego. Zwróciłem się z prośbą do Wojewody o osobiste zapoznanie się z sytuacją na miejscu. Wojewoda przybył na miejsce nieomal natychmiast, wezwał też do przeprowadzenia wizji przedstawicieli poszczególnych instytucji, inspekcji i służb jeszcze tego samego dnia. Jednostki te zostały zobowiązane do zapoznania się z sytuacją na miejscu i przedstawienia Wojewodzie wniosków. Skutkiem tych posunięć było podjęcie działań Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wojewody Wielkopolskiego. Z prośbą o podjęcie działań i osobisty nadzór nad ich realizacją zwróciłem się również do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W wyniku analizy możliwości rozwiązania problemu w ramach ZZKWW uznano, że najskuteczniejszym sposobem będzie włącznie magazynu z odpadami do programu usuwania „bomb ekologiczych“, przy czym instytucją właściwą do prowadzenia sprawy będzie Starostwo Powiatowe, które jest zobowiązane do zastępczego wykonania decyzji w sprawie usunięcia odpadów z magazynu. Przygotowany przez Starostwo Powiatowe wniosek o włączenie magazynu do programu usuwania „bomb ekologicznych“, wstępnie negatywnie rozpatrzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w wyniku przeprowadzonych przeze mnie rozmów w Ministerstwie Środowiska, jak również w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i dostarczonych dodatkowo dokumentów zyskał ostatecznie akceptację Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który już następnego dnia po w/w spotkaniach przesłał do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska informację o włączeniu magazynu do programu usuwania „bomb ekologicznych“. Obecnie podejmowane są intensywne działania w celu pozyskania środków na opróżnienie magazynu. Ze swej strony, mając na względzie wsparcie obecnych kroków formalnych, które leżą po stronie Starostwa, przeprowadziłem już wstępne rozmowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w tym przypadku rozmowy prowadziło również Starostwo) oraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostateczny wynik starań uzależniony jest głównie od Starostwa Powiatowego w Poznaniu będącego stroną postępowania, która jest uprawniona do złożenia wniosku i przeprowadzenia całości operacji.

Wszelkie starania podejmowane w związku z sytuacją w magazynie w Komornikach przez Gminę, mają na celu wsparcie działań Starostwa Powiatowego w Poznaniu w celu możliwie szybkiego opróżnienia magazynu i poddania utylizacji zgromadzonych tam odpadów.

Niestety, jak dowodzi przykład Komornik, obecny system prawny nie jest przygotowany na tego rodzaju sytuacje, co wydłuża czas niezbędny do podjęcia konkretnych działań. Pomimo znacznego upływu czasu, na obecnym etapie nadal nie można jeszcze określić terminu usunięcia odpadów.


 PRZED NOWYM ROKIEM SZKOLNYM 

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zakończone zostaną zaplanowane na wakacje prace remontowe w obiektach oświatowych. Tradycyjnie dyrekcje szkół realizują bieżące remonty sal lekcyjnych, natomiast ze środków budżetu gminy podejmowane są zadania, które ze względu na swój charakter i koszt wykonania wykraczają poza możliwości szkół. W tym roku podczas letnich wakacji gruntownie zmieniony został wygląd dwóch korytarzy szkolnych, w „nowej“ części szkoły w Kleszczewie. Prace wykraczają daleko poza widoczną na pierwszy rzut oka estetykę – gruntowny remont objął wymianę instalacji, stolarki drzwiowej, a także naprawę posadzek i ułożenie wykładzin.


 RÓWNIARKA NIEPOTRZEBNA NA KROKUSOWEJ

Nieutwardzona część ulicy Krokusowej w Tulcach była dotąd najbardziej ruchliwą drogą gruntową w naszej gminie. Duże natężenie ruchu powodowało szczególnie szybką degradację efektów zabiegów wykonywanych przy użyciu równiarki. Spore uciążliwości mieszkańcy mają już za sobą – w wyniku gruntownej modernizacji wykonano jezdnię o długości 120m, ułożono nowy chodnik oraz miejsca postojowe dla samochodów. Wykonano także przykanaliki, poprzez które woda opadowa odprowadzana jest do kanalizacji burzowej.

Oszczędności uzyskane w wyniku przeprowadzonego przetargu pozwoliły na wykonanie jeszcze jednego zadania – na sąsiedniej ulicy Poznańskiej ułożony został odcinek chodnika o długości 80m. Zrealizowana budowa, jak również chodnik wykonany wzdłuż ulicy Fiołkowej przez inwestora „Biedronki“ przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Fiołkowej i Poznańskiej. 


WKRÓTCE MODERNIZACJA ULIC W TULCACH I NAGRADOWICACH

W wyniku porozumienia ze Starostwem Powiatowym w najbliższych tygodniach dojdzie do modernizacji odcinka ulicy Poznańskiej w Tulcach zlokalizowanego pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Sportową i Średzką. W ramach odnowy ulicy zostanie ułożona nowa nawierzchnia oraz odnowione i uzupełnione fragmenty chodnika.

To samo porozumienie dotyczy także wspólnego przedsięwzięcia Gminy i Powiatu na głównej ulicy Nagradowic. W tym przypadku także przewidziane jest ułożenie nowej nawierzchni na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do skrzyżowania przy kaplicy. Wzdłuż całego ciągu ulicy zostanie wybudowany chodnik.

W przypadku obu powyższych zadań Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił już przetarg na remont jezdni. Prace przy układaniu chodników zostaną wykonane, w większości przez Gminę, po ustawieniu krawężników przez wykonawców modernizacji jezdni.

Gmina wystąpiła o zgodę do Zarządu Powiatu na wykonanie 330m odcinka chodnika przy drodze powiatowej w Śródce – w tym przypadku inwestycja będzie realizowana etapami.

Porozumienie z Zarządem Powiatu obejmuje także działania na przyszły okres. Uzgodniono, że Gmina przygotuje projekt modernizacji skrzyżowania ulic Poznańskiej, Średzkiej i Pocztowej w Tulcach, natomiast Zarząd Dróg Powiatowych opracuje dokumentację na modernizację ulicy Siekiereckiej w Gowarzewie. W związku z przejęciem opracowania dokumentacji przez ZDP i możliwością rozszerzenia zakresu prac Gmina odstąpiła od założonej w tegorocznym budżecie budowy chodnika w rejonie skrzyżowania ulic Swarzędzkiej, Siekiereckiej i Trzeckiej. Ważnym argumentem za odłożeniem do przyszłego roku tej inwestycji jest fakt, że prace dokumentacyjne dotyczące końcówki ulicy Siekiereckiej mają zostać skorelowane z inną dokumentacją, która będzie przygotowywana na potrzeby modernizacji drogi Swarzędz – granica Gminy Kleszczewo w kierunku na Środę. 


KANALIZACJA DESZCZOWA W GOWARZEWIE

Na terenie osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Trzecką a Siekierecką powstanie w tym roku blisko 600m kanalizacji deszczowej. Część zadania, w ramach porozumienia z Gminą realizuje firma MTG Inwest – po wybudowaniu kanalizacja ta zostanie przekazana na rzecz Gminy. Zadanie dotyczy wykonanego już 170m odcinka w ul. Szafranowej oraz 46m kanalizacji planowanej do wykonania w ul. Waniliowej. Zadania te związane są z budownictwem mieszkaniowym realizowanym przez MTG Inwest. W myśl powyższego porozumienia firma do połowy przyszłego roku ułoży także nawierzchnię na ul. Szafranowej.

Po stronie Gminy, w myśl podjętych ustaleń, leży podłączenie odcinków wybudowanej kanalizacji do odbiornika – w ramach tego zadania trwa obecnie inwestycja polegająca na ułożeniu kolektora deszczowego w ulicy Lawendowej (267m) i Miętowej (112m). Prace prowadzone są w ramach gotowego już projektu budowy ulic na osiedlu.

W zakresie kanalizacji deszczowej zostanie rozwiązany jeszcze jeden problem. Wykonanie połączenia pomiędzy ulicą Polną a rzeczką Koplą pozwoli na odprowadzenie wód deszczowych z tej ulicy do odbiornika. Prace zostaną wykonane jeszcze w sierpniu br. 


ZMIANY W KOMUNIKACJI W 3 ETAPACH

Pomimo woli wprowadzenia zmian rozkładu jazdy od 1 września ostatecznie okazało się to niemożliwe. O potencjalnym zagrożeniu takiego terminu informowałem już w trakcie zapowiedzi zmian, która miała miejsce w czerwcowym numerze „S“. Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie z dniem 1 października br. Rozkład jazdy autobusów naszej Gminy zostanie uzgodniony przez Zarząd Transportu Miejskiego dopiero po zatwierdzeniu ulegające go obecnie zmianie rozkładu MPK, co nastąpi już po oddaniu do druku naszej gazety. Rozkład jazdy, który będzie obowiązywał od 1 października 2014 roku zostanie wydrukowany w przyszłym numerze „S”, będzie również umieszczony na stronie internetowej Gminy.

Wprawdzie wszystko wskazywało na to, że nowe połączenie do Swarzędza będzie mogło być uruchomione również dopiero od 1 października, jednak mając na uwadze niedogodność, zwłaszcza dla uczniów, którzy rozpoczynają naukę w szkołach z dniem 1 września, zapadła decyzja o przyspieszeniu inauguracji nowej linii z dniem 15 września. Bonusem dla pasażerów, a jednocześnie zachętą do korzystania z tego połączenia będzie możliwość bezpłatnych przejazdów przez pierwszych 5 dni istnienia połączenia. W przypadku nowego połączenia ze Swarzędzem należało wykonać szereg dodatkowych czynności w porozumieniu z gminami Swarzędz i Kostrzyn: wynegocjowanie zasad wykonywania obsługi komunikacyjnej, uzyskanie aprobaty rad gmin, podpisanie porozumień, procedura uchwalenia cen biletów, uzgodnienie lokalizacji przystanków z gminami i zarządcami dróg – wszystkie te czasochłonne czynności, w połączeniu z koniecznością zapewnienia technicznych warunków rozszerzenia zakresu usług gminnej komunikacji, uniemożliwiły szybsze wdrożenie nowych rozwiązań. Obok publikujemy rozkład jazdy wraz z mapką linii nr 489. Linia będzie również obsługiwać dojazdy dzieci z Trzeka do szkoły w Kleszczewie, stąd też nasze Gminy porozumiały się odnośnie udziału w kosztach połączeń.

W związku z rozszerzeniem zakresu usług na 3 liniach konieczny był zakup kolejnego autobusu. Dokonano zakupu autobusu używanego z Niemiec. Tym razem jest to nowszy od obecnie używanych model – Mercedes Citaro. Obok cech użytkowych już przy- jako standard naszych autobusów, zakupiony pojazd posiada klimatyzację. Jak poinformował Gminę Zarząd Transportu Miejskiego, który jest podmiotem wdrażającym system PEKA, dalszemu opóźnieniu ulega termin wprowadzenia do użytku w autobusach naszej komunikacji karty aglomeracyjnej. ZTM, po problemach które miały miejsce w Poznaniu, postanowił przeprowadzić wdrożenia u pozostałych przewoźników nie wcześniej niż 1 listopada. O szczegółach zmian poinformujemy w miarę otrzymania informacji od ZTM.

Bogdan Kemnitz