Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK

 

KOLEJNY PRZEŁOM W KOMORNIKACH?

Starosta Poznański na specjalnej konferencji prasowej, zwołanej bezpośrednio po odbytej w trybie nadzwyczajnym Sesji Rady Powiatu w dniu 14.10.2014r., poinformował o zamiarze przystąpienia do usunięcia odpadów zgromadzonych w magazynie w Komornikach. Środki na pokrycie kosztów operacji pochodzić będą z budżetu Powiatu – 1200 tys. oraz z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – również 1200 tys. zł. Pomimo, że finansowanie przedsięwzięcia będzie odbywać się w ramach budżetów na 2014 i 2015 rok, Starosta zapowiada, że odpady zostaną usunięte jeszcze w tym roku.

Zgoda na transport i magazynowanie odpadów w oparciu o magazyn w Komornikach została wydana przez Starostę Poznańskiego w kwietniu 2009r. W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi przez kontrole przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Poznaniu w listopadzie i grudniu 2009r. w kwietniu 2010 r. zezwolenie zostało cofnięte i Powiat Poznański wszczął postępowanie mające na celu wyegzekwowanie od właściciela odpadów obowiązku ich usunięcia i unieszkodliwienia. Ponieważ prowadzone w latach 2010‑2013 postępowanie okazało się nieskuteczne, na Powiat spadł obowiązek zastępczego wykonania podjętej przez siebie decyzji. Po sfinansowaniu usunięcia odpadów ze środków publicznych, Starosta ma obowiązek podjęcia działań w celu odzyskania poniesionych nakładów.

Niestety podczas Sesji Rady Powiatu Poznańskiego jej Przewodniczący nie zezwolił obecnym na sali Wójtowi Gminy Kleszczewo i Przewodniczącemu Rady Gminy na zabranie głosu w tej niezwykle ważnej dla gminy Kleszczewo sprawie.


"ROŚNIE” SCHRONISKO

Jeszcze niedawno miało miejsce symboliczne wbicie łopat przez przedstawicieli gmin - inwestorów na placu przyszłej budowy, a już z ziemi wyrosły zarysy budynków schroniska dla zwierząt w Skałowie w gminie Kostrzyn. Szczególnie imponująco prezentuje się główny budynek, w sąsiedztwie powstają równolegle obiekty z boksami dla psów. Schronisko zapewni nie tylko właściwy standard utrzymania bezdomnych zwierząt, ale będzie też pełniło funkcje edukacyjne. Rozwiązania funkcjonalne, jak również doświadczenia w zakresie utrzymania tego typu obiektów przyjęto po zapoznaniu się z działającymi już schroniskami w Polsce, a także w Berlinie.

Prace budowlane rozpoczęto w czerwcu, obecne zaawansowanie wynosi ponad 25% i jest wyższe niż zakładał przyjęty harmonogram – jest to wynikiem sprzyjających warunków pogodowych. Otwarcie obiektu zaplanowane jest na jesień przyszłego roku. Inwestycję realizuje

Związek Międzygminny „Schronisko dla Zwierząt”, w skład którego wchodzą gminy: Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kornik, Mosina, Nekla, Pobiedziska, Puszczykowo, Suchy Las i Swarzędz. Wsparcia finansowego udzielił również Powiat Poznański.

Informacje na temat Związku oraz postępu prac na budowie można znaleźć na stronie internetowej www.schronisko-skalowo.pl


 NOWY PLAC ZABAW

W Tulcach przy Domu Nad Stawem dzieci z tuleckiego Zespołu Szkół dokonały uroczystego przecięcia wstęgi, a tym samym otwarcia nowego placu zabaw. W uroczystości udział wzięli również Ksiądz Proboszcz Marian Libera, który poświęcił obiekt, Pani Sołtys Mirosława Rutkowska, Dyrektor GOKiS Michał Żelazek, opiekunowie dzieci oraz wykonawca. Obiekt odciąży istniejące miejsca rekreacji, zwłaszcza place szkolne, do których jest ograniczony dostęp w trakcie odbywających się zajęć szkolnych. Plac powstał w tym samym standardzie, jak boiska budowane wcześniej w poszczególnych sołectwach z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podobnie jak to ma miejsce w innych przypadkach plac będzie się rozwijał. Przewidziane jest jeszcze ustawienie siłowni zewnętrznych i altany. Otoczenie stawu stwarza warunki do powstania w tym miejscu niewielkiej, ale łatwo dostępnej strefy wypoczynku. Zagospodarowanie terenu przyczynia się do dalszej poprawy estetyki tej charakterystycznej części Tulec.

Tuż po otwarciu placu zabaw, w obecności Haliny Kowalewskiej – prezes Stowarzyszenia Pamięci Powstania Wielkopolskiego oraz członków Zarządu tej organizacji Alicji Kucharskiej, Wandy Szymczak i Krystyny Koteckiej miało miejsce poświęcenia biura Stowarzyszenia mieszczącego się w Domu Nad Stawem.


TRAKT PIASTÓW OPRACOWUJE STRATEGIĘ

Stowarzyszenie Trakt Piastów zawiązane na obszarze gmin Gniezno (gm. wiejska), Kleszczewo, Kłecko, Łubowo, Pobiedziska oraz Swarzędz stanowi tzw. Lokalną Grupę Działania, której celem jest udział w realizacji przedsięwzięć ujętych we wspólnej strategii rozwoju. Członkami Stowarzyszenia są samorządy ww. gmin, organizacje społeczne, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne – lista jest otwarta. Od 1 września działalność LGD Trakt Piastów weszła w nowy etap. Pracę podjęło biuro Stowarzyszenia, które mieści się w Łubowie. Podczas posiedzenia Zarządu w dniu 5 września, ustalono harmonogram prac nad Lokalną Strategią Rozwoju. LSR to podstawowy dokument niezbędny w celu wdrożenia na terenie współpracujących gmin działań wspieranych z programu LEADER. Program ten jest częścią unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do udziału w tworzeniu dokumentu zostaną zaproszeni wszyscy mieszkańcy gmin członkowskich, jako potencjalni beneficjenci przyszłych projektów. Zarząd ogłosił również konkurs na logo LGD Trakt Piastów oraz przyjął szereg uchwał regulujących pracę biura i sposób prowadzenia gospodarki finansowej. Podjęte uchwały zamykają okres tworzenia formalnych podstaw działania organizacji. Obok rozpoczęcia prac nad Lokalną Strategią Rozwoju biuro Stowarzyszenia LGD Trakt Piastów zajmie się wdrażaniem dostępnych obecnie programów aktywizujących społeczności gmin. Obecnie „Trakt Piastów” zabiega o środki w Fundacji Aviva. Projekt pt. „Klub dzieciaka w świetlicy” zakłada organizację zajęć w 5 świetlicach z terenu LGD w okresie ferii zimowych oraz wyposażenie tych świetlic w sprzęt i artykuły potrzebne dzieciom do aktywnego spędzania czasu. Do projektu zostały zgłoszone następujące miejscowości: Fałkowo, Gowarzewo, Stęszewsko, Kłecko i Kobylnica. Jeżeli projekt uzyska dofinansowanie przez okres ferii dzieci i ich rodzice przez 5 godzin dziennie będą mogły spędzać czas w świetlicy wyposażonej w niezbędny sprzęt, gry i materiały plastyczne oraz uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez opiekuna.

Uwaga! Projekt ma tym większe szanse na realizację, im więcej osób na niego zagłosuje na stronie www.todlamniewazne.pl. Każdy głos się liczy! Prosimy pomoc dzieciom z naszego terenu. Ostateczną decyzję podejmie jury, wybierając projekty spośród tych inicjatyw, które zdobędą największe poparcie na stronie internetowej.

Niestety nadal nie są przygotowane do realizacji programy finansowane z budżetu unijnego na lata 2014‑2020, w tym decydujący o możliwości realizacji zadań lokalnych grup działania program LEADER.

Informacje o organizacji, funkcjonowaniu związku i możliwości wstąpienia w poczet członków można znaleźć na stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl. Kontakt telefoniczny pod numerami 614275950, 601251501. Adres e-mail: biuro@lgdtraktpiastowpl.LINIA DO SWARZĘDZA I NOWY ROZKŁAD

Od 15 września br. uruchomiona została nowa linia Komunikacji Gminy Kleszczewo nr 489. Linia zapewnia drugie połączenie Gminy ze Swarzędzem (Tulce ze Swarzędzem łączy już linia komunikacji swarzędzkiej – koszty od granicy gmin do Tulec ponosi Gmina Kleszczewo). Trasa nowej linii rozpoczyna się w Kleszczewie i obejmuje miejscowości Trzek, Gowarzewo, Siekierki oraz Swarzędz. Głowna funkcja tego połączenia to ułatwienie dojazdu dzieci i młodzieży do szkół położonych na terenie gminy Kleszczewo i w Swarzędzu (szkoły średnie), a także dojazd do stacji PKP. W kosztach linii nr 489 partycypuje gmina Kostrzyn.

Od 1 października nowością jest nowy rozkład jazdy. Rozkład reguluje kursy autobusów z gminy Kleszczewo do Poznania; linii 431- przez Gowarzewo i 432 – przez Komorniki. Na tym kierunku również pojawiła się nowa linia nr 433, którą objęto część kursów przebiegających przez Komorniki i Gowarzewo łącznie. Kursy te realizowane są w porach dnia i dniach (np. soboty), gdy z autobusów korzysta mniej pasażerów, zapewniając większą częstotliwość przejazdów pasażerom zarówno linii 431, jak i 432.

Nowy rozkład jazdy został opracowany przy udziale zewnętrznej firmy, z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń wynikających z natężenia ruchu pasażerów, ale przede wszystkim na podstawie wniosków zebranych za pomocą przeprowadzonej ankiety, którą rozesłano do mieszkańców. Gotowy projekt został poddany konsultacji – również w tym przypadku zebrane sugestie w znacznej części wprowadzono do rozkładu. Jak się sprawdziło tworzenie rozkładu pod dyktando mieszkańców? Nie wszystko jest po myśli większości pasażerów. Dlatego też, prawdopodobnie nie obejdzie się bez korekt – prosimy o składanie wszelkich uwag i sugestii do rozkładu jazdy do dnia 30 października br. do Zakładu Komunalnego w Kleszczewie.

Niestety, trasa linii komunikacyjnej łączącej gminę z Poznaniem to pasmo robot drogowych – do czasu zakończenia przynajmniej części prac modernizacyjnych na drogach, pomimo wydłużenia czasu przeznaczonego na realizację poszczególnych kursów, nie da się uniknąć przypadków spóźnień.

Nowy rozkład został wzbogacony o 5 dodatkowych kursów na linii Kleszczewo-Poznań, a dodatkowe połączenia w dni robocze bądź w dni wolne od pracy zyskały praktycznie wszystkie miejscowości gminy.


PRACE PRZY DROGACH POWIATOWYCH

Trwają prace związane z realizacją porozumienia zawartego na przełomie maja i czerwca br, pomiędzy Gminą Kleszczewo a Powiatem Poznańskim dotyczącego m.in. modernizacji ulic w Nagradowicach i w Tulcach. Roboty dotyczą dróg powiatowych. W Nagradowicach zostanie odbudowany chodnik wzdłuż całej miejscowości. Została już ułożona nowa nawierzchnia od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 434 do kaplicy. Na rzecz przeprowadzenia remontu chodnika wioska odkładała środki z funduszu sołeckiego.

W Tulcach na ul. Poznańskiej również jest układana nowa nawierzchnia pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Średzką, a Sportową. Zostaną też odtworzone i częściowo dobudowane chodniki. Część prac związanych z modernizacją tej ulicy zostało ograniczonych ze względu na podjętą decyzję rozszerzeniu zakresu prac o przebudowę skrzyżowania ulicy Poznańskiej z ulicami Średzką i Pocztową.

W przygotowaniu są kolejne zadania do wspólnej realizacji w Gowarzewie (ul. Siekierecka) i Śródce (chodnik). Podjęte ustalenia są wynikiem negocjacji z Zarządem Powiatu Poznańskiego.


KARTA PEKA OD 1 STYCZNIA 2015 r.

W dniu 16 października br. podczas narady w siedzibie ZTM gminom Kleszczewo, Kornik i Swarzędz przedstawiono stopień zaawansowania przygotowań do wdrożenia sytemu. Ustalono, że w przypadku gmin Kleszczewo i Swarzędz wdrożenie nastąpi od 1 stycznia 2015r. Wcześniej ZTM informował, że PEKA wejdzie w życie nie wcześniej niż 1 listopada br. W grudniu w naszej gminie będą prowadzone testy funkcjonowania systemu, tak by nasi pasażerowie uniknęli perturbacji z jakimi mieli do czynienia mieszkańcy Poznania i obszaru objętego wprowadzoną wcześniej zmianą systemu. Przed wdrożeniem zmian zostanie przeprowadzona szeroka akcja informacyjna. Do tego czasu będzie też wiadomo ostatecznie jakie funkcje systemu będą dostępne w naszej gminie. Ze swej strony robimy wszystko, by było ich jak najwięcej. Wśród plusów działającego już w Poznaniu systemu jest tzw. bilet metropolitalny. Nasza Gmina zwróciła się o przedstawienie przez ZTM warunków ewentualnego objęcia tym rozwiązaniem Gminy Kleszczewo. Czekamy na odpowiedź, musimy jednak pamiętać, że za wszelkie ulgi i przywileje w komunikacji płacą pasażerowie i gminy. Obecnie nasi pasażerowie nie mają możliwości zakupu biletu metropolitalnego, ale też dzieci szkolne i 60-ciolatkowie w Poznaniu nie korzystają z bezpłatnych przejazdów, tak jak to ma miejsce u nas.

W trakcie bezpośrednich rozmów z przedstawicielami ZTM ustalono, iż w styczniu 2015r. zostanie Gminie przedstawiona oferta przystąpienia do współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w tzw. pełnym wariancie. Przy analizie skutków ewentualnego przekazania prowadzenia komunikacji gminnej do Zarządu Transportu Miejskiego cenne będą zapewne doświadczenia gmin, które to zadanie przekazały wcześniej.


SOŁECTWA UCHWALIŁY BUDŻETY

W okresie od 8 do 26 września odbywały się zebrania w 12 sołectwach naszej gminy. Mieszkańcy mieli do dyspozycji łącznie 196.485,92 zł. Zasady naliczania kwot przypadających na poszczególne sołectwa określa ustawa o funduszu sołeckim.

Tematem przewodnim w tym roku był podział zadań pomiędzy Gminą, a innymi instytucjami działającymi na tym samym terenie, co nasz Samorząd. Dowodem ogólnego braku rozeznania w tym zakresie był chociażby głośny w mediach temat magazynu w Komornikach, gdzie większość dziennikarzy, zwłaszcza w początkowej fazie wydarzeń, nie rozróżniała winnych od pokrzywdzonych, przeważnie wręcz traktując Gminę jako stronę odpowiedzialną za zaistniałą sytuację, a Powiat, do którego należą wszystkie decyzje w tej sprawie, jako ewentualnego wybawcę z opresji. W powszechnym przekonaniu, to gmina jest odpowiedzialna za stan dróg powiatowych i wojewódzkich, w tym za brak chodników, czy zimowe utrzymanie. Zdarza się nawet, że skargi na zaniedbania w tym zakresie kierowane są na Urząd Gminy i Wójta do. Starosty. Powiatom czy województwom samorządowym przypisuje się funkcje nadzorcze nad gminami, tymczasem należy wiedzieć, że jest to nieprawda. Nie ma podległości pomiędzy samorządem gminnym, powiatowym i wojewódzkim – są to jednostki samorządowe o równorzędnym statusie. Różnice polegają na rodzaju i zakresie wykonywanych zadań – powiaty wykonują zadania o zasięgu wykraczającym poza granice gmin, natomiast województwa rozwiązują problemy o skali wykraczającej ponad granice powiatów. Każdy rodzaj jednostki samorządowej, stosownie do zakresu obowiązków, ma przypisane źródła finansowania wydatków. I tak na przykładzie dróg: gmina ma za zadanie budowę i utrzymanie dróg gminnych, powiat – powiatowych, a województwo – wojewódzkich.

Gmina w ostatnich 4 latach ponad 1/3 środków, które była w stanie przeznaczyć na utrzymanie dróg, wydatkowała na drogi powiatowe – skala wydatków pozwoliłaby np. na rozwiązanie problemu oświetlenia większości gminnych ulic. Powód jest oczywisty, im wyższej kategorii droga, tym większa skala problemów, z którymi wiąże się jej zły stan. Gmina kosztem utrzymania własnych dróg, prosi o zgodę na wykonanie inwestycji na drogach należących do innych zarządców – głownie dotyczy to Powiatu.

Pomimo przekazanych podczas zebrań informacji na temat podziału zadań pomiędzy poszczególnymi jednostkami i instytucjami, to temat drogi powiatowej (ulicy Siekiereckiej) zdominował zebranie w Gowarzewie, stanowiąc powód do długotrwałego ataku za brak chodnika... no właśnie, nie Powiatu, ale oczywiście Gminy.

Tak się składa, że większość zgłaszanych wniosków dotyczyła spraw, które leżą w gestii instytucji innych niż samorząd gminny, jednak nie zabrakło ostrego spięcia wokół kwestii należącej do zadań gminy. Na zebraniu w Tulcach, grupa przedstawicieli wybranej właśnie nowej rady rodziców uznała, że zebranie wiejskie to najlepsze miejsce by zgłosić pomysł i zażądać określenia terminu realizacji rozbudowy szkoły, zarzucając jednocześnie organowi prowadzącemu zaniedbywanie potrzeb tuleckiej oświaty. Najwyraźniej zapomniano, że to Gmina jako organ prowadzący, kosztem nakładów na wydatki bieżące i inwestycyjne znacznie przekraczających wysokość subwencji przeznaczanych na ten cel przez budżet Państwa, zapewnia ponadprzeciętne możliwości techniczne i finansowe edukowania dzieci. Najwyraźniej mamy tu do czynienia z przysłowiem „sukces ma ojców wielu, a porażka... „, no niestety, w tym przypadku nie jest sierotą. Paradoksem jest, iż w grupie rodziców oburzonych nadmiarem dzieci przyjętych do szkoły w Tulcach byli także mieszkańcy Gowarzewa, których dzieci powinny chodzić do szkoły w Kleszczewie. Rodzice nie wiedzieli również, że długie przebywanie w szkole związane jest z zajęciami nieobowiązkowymi (opłacanymi przez Gminę), i że nie ma konieczności przeprowadzania zajęć obowiązkowych na korytarzu szkolnym.

Konstruktywna, acz dla wielu kontrowersyjna, jest propozycja złożona podczas zebrania w Tulcach przez grupę rodziców, wykorzystania do celów edukacyjnych kontenerów - w tej kwestii rozmowy będą kontynuowane po przedstawieniu przez wnioskodawców szczegółów propozycji, ale także po przeanalizowaniu sytuacji i wprowadzeniu niezbędnych usprawnień w organizacji szkoły.

Pomimo wysokiego poziomu emocji, które towarzyszyły przedstawionym powyżej dwóm problemom w Gowarzewie i Tulcach, podkreślić należy, że generalnie zebrania przebiegały w bardzo dobrej, konstruktywnej atmosferze. Szczególnie, iż poważnych problemów, z którymi się zmagamy jako społeczność nie brakuje. Mieszkańcy Komornik nadal w napięciu czekają na opróżnienie magazynu wypełnionego odpadami, w kilku miejscowościach rodził się poważny problem wokół elektrowni wiatrowych. W obu przypadkach, dało się odczuć, że mieszkańcy mają świadomość, iż ich przedstawiciele stoją po ich stronie i mogą mieć zaufanie do podejmowanych przez Gminę działań.

Wszystkie problemy przedstawione podczas zebrań wiejskich są przedmiotem analiz pod kątem możliwości ich rozwiązania przez Gminę - większość z nich udaje się załatwić pozytywnie. W przypadku spraw wykraczających poza kompetencje Gminy są kierowane wnioski do instytucji odpowiedzialnych za podjęcie działań - część tych spraw wiąże się z koniecznością kilkukrotnych interwencji i przedstawiania przez Gminę propozycji, często związanych z koniecznością współfinansowania - w przypadku najbardziej pilnych potrzeb Gmina podejmuje w tym zakresie zobowiązania (np. budowy chodników), pomimo że oznacza to ograniczenie możliwości realizowania własnych zadań.

Bogdan Kemnitz