Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» KOMUNIKAT DLA POSIADACZY KART PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Poznań, 13 listopada 2014 r.

 


KOMUNIKAT DLA POSIADACZY KART PARKINGOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym nieprzerwanego prawa do korzystania z kart parkingowych, ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, 

WYDŁUŻA DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. OKRES WAŻNOŚCI KART PARKINGOWYCH, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r.

Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446 oraz z 2014 r. poz. 486) ograniczyła krąg osób uprawnionych do otrzymania karty parkingowej. W tym celu, jako nową podstawę do uzyskania karty parkingowej przez osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wprowadziła orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół orzekający.

Zgodnie z powyższą ustawą, wymiana kart parkingowych miała trwać od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada 2014 r. Jednakże, z powodu konieczności rozpatrzenia znacznej ilości wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz mając na uwadze dwuinstancyjność postępowania orzeczniczego, istnieje ryzyko nie rozpatrzenia części wniosków do dnia 30 listopada 2014 r.

Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom niepełnosprawnym uzyskanie dokumentu uprawniającego do wydania karty parkingowej, nowelizacja wydłuża okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r., do dnia 30 czerwca 2015 r.

Jednocześnie informujemy, że od 1 grudnia 2014 r. PUNKT POTWIERDZANIA UPRAWNIEŃ dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zlokalizowany przy ulicy Zielonej 8 zostaje przeniesiony na ul. Słowackiego 8.