Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

Stowarzyszenie „Pomagam” w Kleszczewie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kleszczewie przystąpiło do  Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa. Celem programu jest przyznanie żywności osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, takiej jak np. ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, choroba, przemoc w rodzinie, bezradność w  sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, zwolnienie z zakładu karnego. Dochód netto tych osób i rodzin nie może przekraczać 150 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej/813 zł/ i na osobę w rodzinie /684zł/. Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej sporządzili listę na dzień 31 grudnia 2014 roku z klientami pomocy społecznej spełniającymi kryterium.  Dnia 15 stycznia 2015 roku dotarła do Gminy Kleszczewo żywność w ilości 4 kg cukru na osobę, 6 opakowań makaronu świderki po 0,5 kg, 2 litry oleju na osobę, 4 litry mleka na osobę, 4 konserwy mielonki wieprzowej po 0,4 kg na osobę i 13 kg jabłek na rodzinę / karton/, z wyjątkiem 3 rodzin, które otrzymały dodatkowo po 4 kartony/ najliczniejsze osobowo/. Ogółem 84 rodziny z Gminy Kleszczewo z liczbą osób 279 otrzymały żywność, którą 3 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej a zarazem członków Stowarzyszenia wydawało zainteresowanym osobom dnia 16 stycznia 2015 roku w godzinach od 8.00 do 18.00. Wydano 1116 kg cukru, 837 kg makaronu, 558 l oleju rzepakowego, 1116 l mleka, 446,40 kg mielonki wieprzowej oraz 1248 kg jabłek. Wartość tych produktów na podstawie wz wystawionego przez Bank Żywności w Poznaniu wynosi 11210,55 zł. Sądzi się, że potrzebujące rodziny zostały obdarowane pożyteczną pomocą żywnościową, która zostanie dobrze spożytkowana.

Dziękuję Pani Marzenie Socha dyrektorowi Zespołu Szkół w Kleszczewie  za zwolnienie uczniów VI klasy wraz z nauczycielami P. P. Jarosławem i Magdaleną  Bytniewskimi  z  lekcji wychowania fizycznego do rozładunku żywności i wniesienia do strażnicy. Ich pracę charakteryzuje motto Elizy Orzeszkowej, które brzmi:” Dobroć jak pług orze grunt pod szczęście; szczęście jak słońce rozwija z pąka dobroć”.

                                                                                                                   

                                                                                                M. Radzimska