Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
» Zasady utrzymywania porządku

Nowy „ Regulamin” – nowe zadania i obowiązki .

autor: J.D.S..


    W dniu 8 maja 2006 r. Rada Gminy w Kleszczewie podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Kleszczewo, która po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego weszła w życie z dniem 15.07.2006.

Regulamin ten jest podstawowym aktem prawnym określającym obowiązki wszystkich osób przebywających na terenie gminy , związane z utrzymaniem porządku i czystości. Ponieważ uchwała ta jest przepisem gminnym nie są w niej zamieszczone przepisy karne wyższego rzędu obowiązujące w tym zakresie . Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej w ustawie z 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń/ Dz. U. nr 12 poz. 114 ze zm./.

W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków :

- wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych

- przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków

- nie uprzątnięcia chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości


Wójt wydaje decyzję administracyjną nakazującą wykonanie obowiązku .

W przypadku właścicieli nieruchomości , którzy nie zawarli umów na odbieranie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych Wójt wydaje decyzję podatkową nakładającą opłatę.

W przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków właścicielskich Wójt może korzystać z instytucji egzekucji administracyjnej , takich jak m.in.:

· grzywna w celu przymuszenia , która może być nałożona kilkakrotnie , w kwocie do 5 tys. zł.

· wykonanie zastępcze , w ramach którego Wójt zleca podmiotowi posiadającemu zezwolenie wykonanie obowiązków właścicielskich i obciąża właściciela kosztami.


Lista załączonych plików:

1) Regulamin - Pobierz