Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Zasady rozliczania wody bezpowrotnie zużytej

Zasady rozliczania wody bezpowrotnie zużytej

Na podstawie art. 27, ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki, uwzględnia się w przypadku, gdy ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Odbiorcy. Dodatkowy wodomierz należy zainstalować zgodnie z ustaleniami zawartymi w warunkach technicznych.

Warunki techniczne

1.     Wodomierz do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej musi być zamontowany jako dodatkowy wodomierz, umieszczony na instalacji przeznaczonej do pobierania wody bezpowrotnie zużytej w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej (wg poniższego rysunku – wodomierz nr 2), w miejscu zamontowania wodomierza głównego

(wodomierz nr 1)

2.     Wodomierz należy montować w poziomie w klasie pomiaru C.

3.     Wodomierz musi mieć średnicę 15 mm.

4.     Zamontowany wodomierz musi posiadać aktualną datę legalizacji.

5.     Dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny.

6.     Montaż wodomierza następuje po uzyskaniu uzgodnienia w Zakładzie Komunalnym. 

Warunki finansowe 

1.     Wykonanie odczytów, rozliczanie wodomierza i wystawianie faktur odbywać się będzie jednocześnie z odczytem wodomierza głównego, zgodnie z obowiązującą taryfą.

2.     Koszt montażu, eksploatacji i wymiany wodomierza  ponosi Odbiorca. 

W związku z tym, że Zakład Komunalny jest dostawcą wody pitnej o parametrach fizyko-chemiczno-bakteriologicznych odpowiednich do spożycia przez ludzi, nie bierze odpowiedzialności za wpływ wody pitnej lub przerwy w jej dostawach na stan podlewanych roślin (odbarwianie, schnięcie itp.) lub inne negatywne skutki przy stosowaniu wody pitnej jako wody bezpowrotnie zużytej. Podlewnie roślin może podlegać ograniczeniom czasowym ogłaszanym odrębnym komunikatem.


Wniosek o wyrażenie zgody na zamontowanie dodatkowego wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej - POBIERZ