Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Stan zagrożenia suszą – stan na 18.09.2015r.

 

Stan zagrożenia suszą – stan na 18.09.2015r.

Na chwilę obecną na terenie gm. Kleszczewo zgodnie z komunikatami IUNG Puławy stan zagrożenia suszą wystąpił na glebach lekkich i bardzo lekkich oraz średnich w uprawach: ziemniaków, roślin strączkowych, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, kukurydzy na kiszonkę, buraków cukrowych oraz na plantacjach krzewów i drzew owocowych. Przypominamy, że stan suszy ogłasza wojewoda.

Informujemy, że powołana przez wojewodę gminna komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę przyjmuje wnioski o szacowanie szkód. Wnioski są dostępne na stronie www.kleszczewo.pl, w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6 a od 3 września także u sołtysów.

Jednocześnie komisja zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie wniosków, jeżeli to możliwe do 18.09.2015r. W przypadku objęcia stanem zagrożenia suszą kolejnych upraw np. kukurydzy na ziarno (na bieżąco śledzimy komunikaty IUNG Puławy) komisja spodziewa się znacznej ilości wniosków, a tym samym potrzebuje czasu na przygotowanie niezbędnej dokumentacji i oceny sytuacji na terenie gminy.

 UWAGA! Do 30 września 2015 r. w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia mogą składać rolnicy, którym susza zniszczyła w znacznym stopniu plony.

Uprawnieni do otrzymania wsparcia są producenci, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji wystąpiły szkody wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Rolnicy muszą również posiadać  numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Maksymalna wysokość pomocy jaką można uzyskać wynosi 15000 euro.  

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk. Przy ubieganiu się o pomoc nie jest wymagana adnotacja wojewody  na tych protokołach.

Stawka pomocy wynosi:

  • 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;
  • 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż wskazane wyżej, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę. 

Załączniki:

  1. Monitoring suszy - WEJDŹ
  2. Wniosek o szacowanie szkód - POBIERZ
  3. Szkody 2015 – informacje WUW Poznań - WEJDŹ