Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» POMOC SPOŁECZNA W 2015 ROKU

                                                       POMOC SPOŁECZNA W 2015 ROKU

 

W 2015r. Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kleszczewie pomagał rodzinom, osobom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych :

1)     20 osób otrzymywało zasiłki stałe na łączną kwotę 64772 zł,

2)     18 osób, stałych zasiłkobiorców  miało opłaconą składkę zdrowotną , na łączną kwotę 4890 zł,

3)     81 rodzin pobierało zasiłki okresowe, na łączną kwotę 158714 zł,

4)     1 osoba miała świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze, na kwotę 748 zł,

5)     116 rodzin otrzymywało zasiłki celowe i celowe specjalne w łącznej kwocie 150965 zł,

6)     10 osób przebywało w domach pomocy społecznej, za których pobyt poniesiono wydatek w kwocie 293289 zł,

7)     101 osób korzystało z posiłków , za kwotę 54724 zł,

8)     60 rodzin wsparto zasiłkami celowymi na dożywianie w kwocie 32540 zł,

9)     7 osób skorzystało z poradnictwa specjalistycznego,

10)  213 rodzin, z liczbą 386 osób objętych było wyłącznie w postaci pracy socjalnej.

Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczewie działał Zespół Interdyscyplinarny, który objął działaniem 12 rodzin w związku z przemocą w rodzinie. Natomiast w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonowały grupy robocze, które z kolei zajmowały się 10 rodzinami.

W roku 2015  49 rodzin z Gminy Kleszczewo złożyło wnioski na przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydano łącznie 284 KDR.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. 195 rodzin z Gminy Kleszczewo pobierało świadczenia rodzinne, w łącznej kwocie 969758 zł, a świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 19 rodzin, z liczbą uprawnionych 22 osoby, w łącznej kwocie 175641 zł.

W roku 2015 wypłacono 59 dzieciom stypendia szkolne i 1 dziecku zasiłek szkolny, w łącznej kwocie 53484 zł.

10 rodzin było objętych asystenturą asystenta rodziny. 5 rodzin otrzymywało dodatki mieszkaniowe i wypłacono je za kwotę 11176,80 zł.

Inne działania :

1)     Badania mammograficzne

2)     Wycieczka uczestników świetlic środowiskowych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

3)     Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

4)     Turystyka rodzinna w ramach Akcji Lato do Wrocławia

5)     Badanie w kierunku czerniaka

6)     Przedstawienie Wielkanocne w wykonaniu wychowanków świetlicy środowiskowej w Kleszczewie

7)     Bożonarodzeniowa zbiórka żywności

8)     Co wtorkowa grupa samopomocy AA

9)     Wycieczka rodzin współpracujących z asystentem rodziny w Palmiarni w Poznaniu

10)  Zaangażowanie pracowników w przedsięwzięcia organizowane przez Stowarzyszenie „Pomagam”

11)  Inscenizacja z okazji świąt Bożego Narodzenia

12)  Wyjazd Seniorów na koncert kolęd i pastorałek do Przedszkola „Plastyś” w Tulcach

13)  Pomoc mieszkańcom w napisaniu pozwów, pism.

                                                                                                              Mirosława Radzimska

                                                                                                               Kierownik OPS