Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Zapytanie ofertowe – na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy zbiorników retencyjnych dla stacji uzdatniania wody w Gowarzewie oraz stacji uzdatniania wody w Kleszczewie w gm. Kleszczewo.

Zakład Komunalny w Kleszczewie zaprasza do składania ofert na opracowanie kompleksowej i kompletnej dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego budowy zbiorników retencyjnych dla stacji uzdatniania wody w Gowarzewie oraz stacji uzdatniania wody w Kleszczewie.

 

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku pod nazwą „Zakres prac projektowych na stacjach uzdatniania wody w Gowarzewie i w Kleszczewie związanych z budową zbiorników retencyjnych”.

Oferty należy składać w terminie do 10 kwietnia 2017 roku do godz. 14.00 na adres: Zakład Komunalny w Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63-095 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z napisem: 

„Oferta - Projekt budowlany i wykonawczy budowy zbiorników retencyjnych dla stacji uzdatniania wody w Gowarzewie oraz stacji uzdatniania wody w Kleszczewie

Informacji w powyższej sprawie udziela Ryszard Pomin – Dyrektor Zakładu Komunalnego w Kleszczewie, tel. 61 81 76 033 w. 161,  kom. 734 475 836, e-mail: zk@kleszczewo.pl

Przy rozpatrywaniu ofert w 80% ważyć będzie cena a 20% termin realizacji ww. zadania.

 

W ofercie należy zamieścić:

  1. Pełna nazwę podmiotu składającego ofertę.
  2. Nazwę i zakres zadania.
  3. Cenę netto i brutto w zł wykonania projektu budowlanego i wykonawczego budowy zbiorników retencyjnych dla stacji uzdatniania wody w Gowarzewie oraz stacji uzdatniania wody w Kleszczewie oddzielnie dla lokalizacji w Gowarzewie i oddzielnie dla lokalizacji w Kleszczewie oraz łączną na wykonanie jednocześnie w obydwu lokalizacjach.
  4. Termin realizacji zadania w zakresie przewidzianym w projekcie umowy.
  5. Wykaz podmiotów na rzecz kogo w przeciągu ostatnich 5 lat Zleceniobiorca wykonał zadanie o podobnym zakresie dotyczące projektowania zbiorników retencyjnych wraz z orurowaniem technologicznym o pojemności jednego zbiornika retencyjnego powyżej 100 m3 zakończone prawomocnym pozwoleniem na budowę lub skutecznym zgłoszeniem w Starostwie Powiatowym robót budowlanych.

Z poważaniem

 

Ryszard Pomin

Dyrektor Zakładu Komunalnego w Kleszczewie

ul. Sportowa 3

63-005 Kleszczewo

tel. 61 81 76 033 w. 161

r.pomin@kleszczewo.pl

 Do pobrania:

1. Zakres prac

2. SUW Gowarzewo

3. Mapa

4. Umowa