Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» LISTOPAD

RUSZYŁA ROZBUDOWA SZKOŁY W TULCACH

Miało być gimnazjum, tymczasem reforma oświaty sprawia, że nowe skrzydło kompleksu szkolno/przedszkolnego będzie częścią szkoły podstawowej. W Tulcach ruszyła kolejna duża inwestycja oświatowa realizowana przez Samorząd Gminy Kleszczewo. Dwukondygnacyjny obiekt pomieści 9 sal dydaktycznych, pomieszczenia socjalne dla nauczycieli, uczniów i personelu. Przestronny hol będzie służył także jako aula szkolna. Budynek zostanie połączony na obu kondygnacjach przeszklonymi korytarzami z głównym skrzydłem obecnej szkoły. Wykonawcą jest firma Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa Popławski, którego jedna z baz mieści się w Tulcach. Koszt brutto obiektu to 4.449.500zł, termin wykonania i rozliczenia robót – 31.12.2018r. Na wykonane prace firma udzieli 5. letniej gwarancji. Wg obecnego stanu sprawy gmina realizuje tę inwestycję z własnych środków, które pochodzić będą w głównej części z kredytu. Niepowodzeniem zakończyły się dotychczasowe zabiegi o środki unijne – chociaż wniosek do WRPO, dotyczący realizacji inwestycji należał do najwyżej ocenionych, ostateczne rozstrzygnięcie było niekorzystne dla naszej Gminy ze względu na zbyt małą liczbę punktów za tzw. projekt miękki. Zgodnie z kryteriami naboru warunkiem uzyskania wsparcia inwestycyjnego było pozytywne rozstrzygnięcie wniosku o dofinansowanie projektu miękkiego. W tym przypadku zaszkodził nam...... wysoki poziom tuleckiej placówki – i to wcale nie jest żart, gdyż punktacja promowała efekty działań naprawczych w zakresie poziomu edukacji w szkole, tymczasem placówka w Tulcach osiąga wskaźniki zdecydowanie ponadprzeciętne w stosunku do powiatu, województwa i kraju.

 

MODERNIZACJA

DROGI KLESZCZEWO – SWARZĘDZ

Od strony Swarzędza rozpoczęła prace przy przebudowie drogi nr 2410P firma Eurovia, główny wykonawca tej ogromnej inwestycji Powiatu Poznańskiego. Prace prowadzone są na trzech odcinkach. Pomiędzy Swarzędzem i Gowarzewem w trzech miejscach wprowadzony jest ruch wahadłowy.

Wkrótce sytuacja kierowców ulegnie dalszemu pogorszeniu za sprawą równolegle realizowanej przez naszą Gminę budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Swarzędzkiej w Gowarzewie. Wykonawcę wstrzymywały dotąd procedury związane z uzgodnieniem organizacji ruchu na czas budowy. Tymczasowa organizacja ruchu dotyczy obu inwestycji, stąd też będzie obowiązywać w różnych wariantach, aż do połowy sierpnia 2018r. W szeregu miejscach, w tym w znacznym stopniu w Gowarzewie konieczne będą zamknięcia dla ruchu całej szerokości jezdni. Zatwierdzony przez Zarząd Dróg Powiatowych projekt organizacji ruchu przewiduje objazd do Gowarzewa przez Tulce. Niestety nie zyskała aprobaty Komendy Miejskiej Policji propozycja przedstawiona przez Gminę Kleszczewo skierowania ruchu tranzytowego do Gowarzewa i Kleszczewa przez Paczkowo i Siekierki – uzasadnieniem dla takiego rozwiązania są występujące już obecnie korki na drodze Tulce – Swarzędz. Niestety negatywna opinia Komendy Miejskiej Policji dla objazdu przez Paczkowo, pomimo akceptacji tego wariantu przez Komendę Wojewódzką i inne opiniujące instytucje spowodowała, że Zarząd dróg Powiatowych postanowił odrzucić propozycję Gminy i wdrożyć objazd przez Tulce. Tak więc należy przygotować się na duże utrudnienia w ruchu na obu drogach prowadzących w kierunku Swarzędza. Niewątpliwie mieszkańcy osiedli we wschodniej części Gowarzewa, jak również podróżującym w kierunku Kleszczewa i dalej powinni korzystać z możliwości objazdu przez Paczkowo.

Budowa kanalizacji rozpocznie się od strony wjazdu do Gowarzewa z Kleszczewa. Pierwszy odcinek, od ul. Czereśniowej do Akacjowej będzie wykonywany metodą przewiertów kierowanych, stąd też utrudnienia będą występowały jedynie punktowo, w rejonie komór technologicznych i montowanych studni. Warto wiedzieć, że na tym odcinku oprócz kanalizacji sanitarnej będą układane fragmenty nowej sieci wodociągowej, która pozwoli na zwiększenie przepływu wody do Gowarzewa z kierunku Tulec i Kleszczewa, a także umożliwi ograniczenie skutków awarii sieci do części miejscowości dzięki stworzeniu możliwości zasilania w wodę z nowego kierunku.

Krótko po rozpoczęciu pracy na ww. fragmencie drogi firma ComplexInstal – główny wykonawca budowy kanalizacji sanitarnej zamierza wprowadzić dodatkową ekipę na budowę drugiego odcinka kanalizacji systemem otwartych wykopów. Będzie on realizowany stopniowo począwszy od ul. Akacjowej aż do wyjazdu z Gowarzewa w kierunku Swarzędza. Prace podzielone są tutaj na dwa etapy: od ul. Akacjowej do Topolowej oraz od ul. Topolowej do wyjazdu na Swarzędz. Wzdłuż całego przebiegu ul. Swarzędzkiej bezpośrednio po wykonawcach kanalizacji sanitarnej na roboty będą wchodzić wykonawcy z firmy Eurovia w celu budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy wodociągu i korekty innych mediów. Oznacza to dużą koncentrację robót i, co w tej sytuacji oczywiste, duże ograniczenia w ruchu. O ile pierwszy odcinek (przewierty) będzie w większości objęty ruchem wahadłowym (okresowe zamknięcia wjazdu na ul. Trzecką i Siekierecką), to odcinek drugi objęty będzie w większości całkowitym zamknięciem. Dla ruchu lokalnego będą wskazane objazdy. W miarę możliwości w pełni zostanie zachowany dojazd do posesji.

 

ŚWIETLICA W ŚRÓDCE JUŻ PO MODERNIZACJI

Zakończono prace związane z drugim etapem modernizacji budynku świetlicy wiejskiej/strażnicy OSP Śródka-Krzyżowniki. Przypomnijmy, że pierwszy etap prac obejmował prace termomodernizacyjne, w tym docieplenie ścian i stropów, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz garażowych. Wykonano część prac związanych z przebudową wnętrza. Prace zostały przeprowadzone 5 lat temu, przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowanego z budżetu Unii Europejskiej na lata 20072014. Koszt przeprowadzonych wówczas robót wyniósł 195,3 tys, zł, z czego z PROW otrzymaliśmy 127 tys. zł. Efektem przedsięwzięcia, obok oszczędności energii było oddanie do użytku małej sali, w której odbywały się odtąd zebrania wiejskie i zajęcia świetlicowe.

Kolejne środki z UE udało się pozyskać już w nowym okresie budżetowym 20142020, również z PROW, działania LEADER. W tym przypadku w pozyskaniu wsparcia pomogło nam członkowstwo w LGD „Trakt Piastów” – stowarzyszeniu 9 gmin, które stworzyły i realizują wspólną strategię rozwoju.

W ramach obecnego, drugiego etapu prac dokończono prace związane z gruntowną przebudową wnętrza i instalacji. Efektem dla przyszłych użytkowników jest kompletnie przebudowana sala widowiskowa wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Całkowity koszt prac to 407.101,00 zł, z czego środki pozyskane z UE za pośrednictwem LGD "Trakt Piastów" to 257.101,00 zł

 

DOTACJA UNIJNA NA SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE

W dniu 27 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim wraz z Panią Skarbnik Jolantą Litką podpisaliśmy umowę dotyczącą wsparcia ze środków unijnych zakupu i montażu siłowni zewnętrznych w 10 miejscowościach naszej gminy. Urządzenia zostaną zamontowane w: Markowicach, Krerowie, Ziminie, Komornikach, Nagradowicach, Gowarzewie, Tulcach, Poklatkach, Szewcach, Taniborzu. Dotacja w wysokości 124.166,00 zł to środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskane za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”. Wartość całego projektu pt. „Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno-rekreacyjne, siłownie zewnętrzne w Gminie Kleszczewo”, to 195137,66zł. Siłownie, zgodnie z wykonanymi projektami, będą usytuowane w rejonie już istniejących, bądź powstających kompleksów rekreacyjno-sportowych.

 

DZIEŃ INTEGRACJI

W dniu 1 listopada br. po raz pierwszy nasze autobusy wyruszyły w trasę opatrzone szyldem ZTM. Odtąd rozpoczął się nowy etap historii gminnego przewoźnika – Zakładu Komunalnego, który w celu umożliwienia realizacji porozumienia z ZTM został przekształcony w spółkę prawa handlowego. Wprawdzie formalnie integracja z ZTM dotyczy tylko przejazdów na linii Kleszczewo – Rondo Rataje, gdzie skrócono trasę linii 431 i 432 do Kleszczewa i utworzono nową linię 435 z Rataj do Tulec, to zmiany objęły cały funkcjonujący dotąd system komunikacji. Powstała nowa gminna linia 488, która umożliwia dojazd do węzła przesiadkowego w Kleszczewie. Autobusy linii 488 oraz 431, 432, i 435 są skomunikowane w taki sposób, aby pasażerowie mieli maksymalnie udogodnioną przesiadkę – ewentualne oczekiwanie ma miejsce w autobusie. Zmiany nie ominęły również linii do Swarzędza, chociaż w tym przypadku dotyczą one głównie treści regulaminów (więcej w następnym artykule). Dla pasażerów istotą zmian jest wejście do jednolitego systemu taryf obowiązujących w Poznaniu i większości sąsiadujących z tym miastem gmin. Taryfy zapewniają możliwość korzystania z tańszych przejazdów i dogodnych form zakupu biletów – od biletów papierowych po dającą wiele możliwości elektroniczną kartę PEKA. Bilety umożliwiają korzystanie z wszystkich dostępnych na obszarze zarządzanym przez ZTM linii autobusowych i tramwajowych. Własne rozwiązania wprowadzone do porozumienia przez naszą gminę zrównują finansowo sytuację podróżnych, niezależnie od długości czasu przejazdu. Wynika to z decyzji o objęciu linii ZTM na terenie gminy w całości strefą B, a także z wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla pasażerów linii 488 – w tym przypadku opłata za przejazd obowiązuje dopiero po przesiadce na linie ZTM. Tak więc np. pasażer korzystający z dojazdów do pracy, czy na studia z Markowic poniesie koszty przejazdów takie same jak pasażer z Tulec. W przypadku linii gminnej do Swarzędza obowiązuje nadal taryfa gminna. Pasażerowie linii 431,432 i 435 objęci są uregulowaniami obowiązującymi w komunikacji aglomeracyjnej. Ponieważ na liniach ZTM taryfy nie przewidują bezpłatnych przejazdów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, nasza gmina, mając na uwadze zapewnienie identycznych warunków dojazdów do szkół (niezależnie od odległości z domu do szkoły), a także instytucji kultury, sportu i rekreacji na terenie gminy, wszystkim uczniom (nie tylko objętych zwolnieniem ustawowym), zamierza finansować opłaty na karcie PEKA. Opłata na liniach 431,432, i 435 jest wnoszona na kartach PEKA. W przypadku uczniów których odległość z domu do szkoły przekracza 3 km (dla klas I-IV) oraz 4 km (w przypadku klas I-VIII i gimnazjalnych), istnieje wprawdzie uprawnienie wynikające z prawa oświatowego do bezpłatnych dojazdów do szkoły (Gmina zapewnia dowóz lub pokrywa koszty dojazdu), jednak dotyczy to wyłącznie przejazdu na trasie z miejsca zamieszkania do szkoły i to jedynie w okresie zajęć szkolnych, i w obrębie obwodu szkolnego. W przyjętym u nas rozwiązaniu Gmina opłaci możliwość korzystania z przejazdów po całej gminie (bilet na strefę B), identyczny bilet zapewniono również uczniom nie spełniającym powyższych kryteriów, ale zamieszkałych na terenie gminy i, co ważne, których rodzice rozliczają podatek dochodowy na rzecz gminy Kleszczewo. Należy mieć na uwadze, że pokrycie kosztów przejazdów uczniom nie spełniającym kryterium ustawowego uprawniającego do zwolnienia, a także dopłata w celu rozszerzenia zakresu obowiązywania biletu „szkolnego” na całą gminę (zamiast biletu trasowanego bilet na całą strefę B) jest świadczeniem dobrowolnym na rzecz naszych młodych mieszkańców, opłacanym wyłącznie z pieniędzy pochodzących od podatników gminy Kleszczewo. Stąd też, zasadnym jest aby z przywileju dopłat korzystali wyłącznie mieszkańcy gminy Kleszczewo, rozliczający podatek dochodowy na rzecz naszej Gminy. Osoba, która nie jest dotąd zameldowana na terenie gminy może zadeklarować wolę rozliczania swego podatku dochodowego na rzecz gminy Kleszczewo poprzez złożenie w Urzędzie Skarbowym odpowiedniego druku oświadczenia (formularz ZAP-3).

Warto wiedzieć, że na linii gminnej 489 do Swarzędza, obok wprowadzenia bezpłatnych przejazdów dla uczniów zachowano także możliwość bezpłatnych przejazdów dla osób, które ukończyły 65 rok życia. W komunikacji ZTM, jak dotąd, przysługuje ten przywilej od 70 roku życia. W załatwianiu spraw związanych z uzyskaniem karty PEKA i wykupem przejazdów dla uczniów pośredniczą szkoły. W przypadku uczniów, mieszkańców naszej gminy, którzy uczęszczają do szkół w innych gminach, w załatwieniu formalności pomoże Urząd Gminy (zwolnienie z opłat dotyczy tylko strefy B, na terenie Poznania obowiązuje bilet ulgowy 50%).

 

KOREKTY ROZKŁADU I REGULAMINÓW

Wychodząc na przeciw wnioskom mieszkańców, jak również w celu wprowadzenia autopoprawek, przygotowano korekty do rozkładów jazdy i regulaminów wytworzonych w ramach integracji komunikacji gminy Kleszczewo z systemem zarządzanym przez ZTM. Uaktualnioną wersję rozkładu załączamy w formie wkładki do obecnego wydania gazety „S”. Część zmian zostało już wcześniej wprowadzonych w życie – dotyczy to zwłaszcza dostosowania rozkładu jazdy do godzin zajęć w szkołach, gdzie trzeba było pilnie usunąć skutki zaistniałego nieporozumienia, ale także szeregu innych korekt, związanych z dostosowaniem rozkładu do artykułowanych przez pasażerów potrzeb. Obecna zmiana, jest aktualnie poddana konsultacji, korekta rozkładu obowiązywać będzie od 18 grudnia br. Jest oczywistym, że na etapie tworzenia rozkładu (tym razem opracowaniem zajmował się ZTM), nie sposób sprostać indywidualnym oczekiwaniom wszystkich pasażerów, jak również uniknąć popełnienia błędów, stąd też konieczne jest dopracowanie wprowadzonych rozwiązań. Pewne poprawki i uzupełnienia wprowadzone zostają także w zakresie ulg i zwolnień z opłat za przejazdy środkami komunikacji gminnej – te korekty dotyczą jedynie linii 489 z Kleszczewa do Swarzędza. I tak uzupełniono uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla:

– opiekunów dzieci do dnia 30 września roku, w którym dzieci kończą 7 rok życia, na przejazdach na terenie gminy Kleszczewo i gminy Kostrzyn w związku z doprowadzaniem i odbiorem dziecka z przedszkola lub szkoły, na podstawie dokumentu o sprawowaniu takiej opieki wydanego przez przedszkole lub szkołę;

– dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych na przejazdach na terenie gminy Kleszczewo i gminy Kostrzyn, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

Ponadto uprawnieni do przejazdów na podstawie biletów ulgowych (50%) są studenci szkół wyższych, na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

Przypominam, że na linii 488 wszyscy pasażerowie są zwolnieni z wnoszenia opłat za przejazdy.

Drobna korekta została wprowadzona do wykazu przystanków. Utworzono nowy przystanek w Tulcach, w miejscu istniejącej zatoki i wiaty używanej wcześniej przez PKS, obok restauracji "Bambaryła" – przystanek nazwano "Tulce ul. Krótka". Uległa zmiana nazwa przystanku "Kleszczewo Zajezdnia ZK" na "Kleszczewo Baza ZK".

 

GRABY ZASTĄPIĄ TOPOLE

Ogromne konary osiągających ponad 20 metrów wysokości topoli, to spore zagrożenie dla użytkowników dróg obsadzonych tymi gigantycznymi drzewami. Stąd też, od pewnego czasu prowadzone są wycinki topoli, które są zastępowane nowymi nasadzeniami. W ubiegłym roku drzewa, zostały usunięte prawie całkowicie na ulicy Topolowej w Kleszczewie. W ich miejsce posadzono 70 grabów. W bieżącym roku prowadzony jest wyręb wzdłuż ul. Piaskowej. Uzupełniono nasadzenia na Topolowej i obecnie wykonuje się nasadzenia na ul. Piaskowej – tym razem szansę przyozdobienia obu ulic dostało 300 drzewek, również grabu pospolitego. Ponieważ obie z ww. dróg są stosunkowo wąskie, aby w przyszłości ograniczyć zwężanie się jezdni do nasadzeń wykorzystywane są odmiany grabu o pokroju kolumnowym, które w stosunkowo niewielkim stopniu rozrastają się na szerokość. Na wykonanie nowych nasadzeń Gmina pozyskała wsparcie w wysokości 30.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – koszt całości nasadzeń wynosi 63.000,00 zł. Gmina już teraz stara się o środki na nasadzenia w przyszłym roku. Zamierzamy starać się o wsparcie z nowego źródła jakie zamierza uruchomić Urząd Marszałkowski – jest to wsparcie na zakup roślin miododajnych. Być może kolejna partia drzew na ul. Piaskowej to będą lipy drobnolistne, drzewa również o pokroju kolumnowym, które nie tylko będą ozdobą krajobrazu oraz ochroną prze wiatrami, ale także przyczynią się do zachowania populacji pszczół, które odwdzięczą się nam produkcją miodu – tego rodzaju nasadzenia zamierza dofinansować w przyszłym roku Urząd Marszałkowski.

Pomoc z WFOŚiGW w wysokości 10.000,00 zł otrzymaliśmy także na wykonanie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie oraz na nasadzenia uzupełniające w parku w Kleszczewie – całość poniesionych kosztów to 20.000,00 zł.

                                                                                                                     Bogdan Kemnitz