Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Obowiązek informacyjny

 

Obowiązek Informacyjny

według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

Zgodnie z art. 12,13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, iż:

 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w  Kleszczewie ul. Poznańska 5, 63-005 Kleszczewo  reprezentowany przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej;

2.      Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej  jest Pani Edyta Kijak , e - mail: e.kijak@kleszczewo.pl;

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji: 

a)     zadań  ustawowych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji zadań ustawowych;

b)     wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez OPS Kleszczewo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

c)      wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

4.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na podstawie przepisów prawa;

5.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane według obowiązującej instrukcji kancelaryjnej;

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;

 

W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLESZCZEWIE

INSPEKTOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST

EDYTA KIJAK

STARSZY  PRACOWNIK SOCJALNY

 

 TEL.  61  8176  130