Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego

Podstawa prawna:

Art. 12 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 3-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U. z roku 1993 Nr 94, poz. 431 z późn. zm. ).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 3-6 ustawy o podatku rolnym - zwalnia się od podatku rolnego - grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów nabytych w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha oraz grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa lub powiększenie gospodarstwa już istniejącego - nie przekraczającej 100 ha - na okres 5 lat.

Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie. Po upływie okresu zwolnienia - stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze kupna nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie. W trwałe zagospodarowanie - uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.


Wymagane dokumenty:
- uzasadniony wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego
- akt notarialny
- wypełnione informacje DR - 1, IR - 1, dotyczące zakupionego gruntu w poszczególnych klasach z podaniem powierzchni.

Opłaty:
Nie dotyczy

Termin odpowiedzi:
Miesiąc

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. wymiaru podatków

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczewie.

Uwagi:
Zgodnie z art. 224 § 1 Ordynacji podatkowej - wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Lista załączonych plików:
1) DR1 - deklaracjana podatek rolny - Pobierz
2) IR1 - informacja w sprawie podatku rolnego - Pobierz
3) Wniosek o udzielenie ulgi z tytulu zakupu gruntu - Pobierz