Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, ustaleniu dochodu gospodarstwa oraz wielkości użytków rolnych gospodarstwa

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,ROLNEGO,LEŚNEGO,USTALENIU DOCHODU GOSPODARSTWA ROLNEGO ORAZ WIELKOŚCI UŻYTKÓW ROLNYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO.

Podstawa prawna:
- Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami/.
- Zgodnie z art. 306a -Ordynacji podatkowej- organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zaświadczenia.(wniosek musi zawierać dane składającego wniosek: adres, NIP, PESEL, w jakim celu ma być wydane zaświadczenie)

Opłaty:
Za wydanie zaświadczenia - 17,00zł

Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego, są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie cz. II pkt 21 zwolnienie pkt 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami/.


Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki - najpóźniej do 7 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko ds. wymiaru podatków

Tryb odwoławczy:
Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia. Zażalenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczewie.

Uwagi:
Odbiór zaświadczeń - osobiście osoba ubiegająca się o zaświadczenie lub osoba upoważniona przez osobę ubiegającą się o wydanie zaświadczenia.