Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości podatkowych podatnika

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH PODATNIKA.

Podstawa prawna:
Art. 306 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r .Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 306 h Ordynacji podatkowej - organ podatkowy, za zgodą podatnika, wydaje zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika na żądanie:
- jednostek organizacyjnych, które na podstawie ustaw regulujących zasady ich funkcjonowania uprawnione są do udzielania kredytów (pożyczek),
- kontrahentów podatników prowadzących działalność gospodarczą oraz dzierżawców i użytkowników nieruchomości - w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości,
- małżonka podatnika, a także rozwiedzionego małżonka w zakresie zaległości podatkowych powstałych w trakcie trwania wspólności majątkowej oraz innych osób wymienionych w art. 11 Ordynacji podatkowej,
- wspólnika spółek wymienionych w art. 115 § 1 Ordynacji podatkowej.

Zgoda podatnika nie jest wymagalna, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej.

Wymagane dokumenty:
- uzasadniony wniosek o wydanie zaświadczenia wraz ze zgodą podatnika, jeżeli jest ona wymagalna (wniosek powinien zawierać dane składającego wniosek: adres, NIP lub PESEL, określenie okresu, jaki ma być ujęty w zaświadczeniu, w jakim celu ma być wydane zaświadczenie)

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 21,00 zł

Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki - najpóźniej do 7 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko d/s księgowości podatkowej

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia. Zażalenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczewie.

Lista załączonych plików:
1) Wniosek o wydanie zaswiadczenia o wysokosci zaleglosci podatkowych - Pobierz