Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzeniu zalegania

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZENIU ZALEGŁOŚCI.

Podstawa prawna:
Art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r.Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 306 e Ordynacji podatkowej - organ podatkowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

Wymagane dokumenty:
uzasadniony wniosek o wydanie zaświadczenia (wniosek powinien zawierać dane składającego wniosek: adres, NIP lub PESEL, datę urodzenia, określenie okresu jaki ma być ujęty w zaświadczeniu, w jakim celu ma być wydane zaświadczenie, rodzaj podatku i inne).

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 21,00 zł

Termin odpowiedzi:
Bez zbędnej zwłoki - najpóźniej do 7 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko d/s księgowości podatkowej

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kleszczewo w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia. Zażalenie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczewie.

Lista załączonych plików:
1) Wniosek o wydanie zaswiadczenia o niezaleganiu w podatkach - Pobierz