Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych  

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473).
Uchwała Nr XIV/104/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIV/105/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r.

Wymagane dokumenty:

– aktualny wpis do  rejestru (KRS) - jeżeli dotyczy 
– dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
– pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
– decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez dany punkt,
– wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu.


Opłata za korzystanie z zezwolenia:
– 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
– 525,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
– 2100,00 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.Termin odpowiedzi:
Rozpatrzenie wniosku, skutkujące wydaniem zezwolenia lub odmową jego wydania następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem organu który ją wydał.

Uwagi:
Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
– do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa,
– powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa),
– powyżej 18 % zawartości alkoholu.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży.

    Lista załączonych plików:
1) Wniosek o zezwolenie - Pobierz