Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Wydanie jednorazowego pozwolenia na sprzedaż alkoholu

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473).

Uchwała Nr XIV/104/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIV/105/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2011r.

Wymagane dokumenty:
– wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
– aktualny wpis do  rejestru (KRS) - jeżeli dotyczy
– kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z aktualną opłatą za dany rok,
– zgoda właściciela terenu na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie organizowanej imprezy/ festynu/ czy innych,
– zgoda i upoważnienie organizatora imprezy,

Opłaty:
Za korzystanie z jednorazowego zezwolenia 43,75 zł.

Termin odpowiedzi:
Rozpatrzenie wniosku, wydanie zezwolenia lub odmowa wydania następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Podinspektor ds. działalności gospodarczej.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu, który ją wydał.

Uwagi:
Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz wnosi stosowną opłatę.

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

  

Lista załączonych plików:

1) Wniosek o zezwolenie jednorazowe - Pobierz