Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Podział nieruchomości

Podział nieruchomości

Wymagane dokumenty:
1) wniosek wszystkich współwłaścicieli lub użytkowników wieczystych,
2) załączniki:
· dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
· wypis i wyrys z katastru nieruchomości;
· wstępny projekt podziału nieruchomości (po 1 egz. dla każdej ze stron)
· decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku oraz oświadczenie, że nie wnoszę uwag do decyzji .

3) Po wydaniu postanowienia opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału wniosek należy uzupełnić o:

· protokół z przyjęcia granic nieruchomości;
· wykaz zmian gruntowych;
· wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;
· mapę z projektem podziału.

Opłata :
brak

Termin załatwienia sprawy:
1) opiniowanie wstępnego projektu podziału - 14 dni,
2) decyzja zatwierdzająca podział – 14 dni od złożenia kompletu dokumentów, a w przypadkach skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy


Tryb odwoławczy:
1) Na postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału służy zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

2) od decyzji zatwierdzającej podział służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

wniosek o podział nieruchomości - pobierz

 

oświadczenie- pobierz

Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
telefon: 8176-017, 8176-020, 8176-033 w. 129 i 131