Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
2. Załączniki :
· szczegółowy plan sytuacyjny z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
· zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze lub informację o sposobie zabezpieczenia robót jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
· oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji.

Opłaty:
- za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robót oraz za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Kleszczewie Nr XIX/104/2004 z dnia 27.05.2004 r.

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:
od decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego oraz decyzji zezwalającej na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji
telefon: 8176-017, 8176-020, 8176-033 w. 126

Lista załączonych plików:
1) Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego - Pobierz
2) Uchwała - Pobierz