Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Decyzje w sprawie przyznania zasiłku szkolnego

DECYZJE W SPRAWIE PRZYZNANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

 

Podstawa prawna: Rozdział 8a ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)


1. Uprawnieni:
1) Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2) Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności:
· pożar, zalanie, kradzież w mieszkaniu ucznia,
· długotrwała choroba ucznia, rodziców lub opiekunów ucznia
· śmierć rodziców lub opiekunów ucznia
3) We wniosku należy wskazać sugerowaną formę pomocy.

2. Wymagane dokumenty:
1) wniosek pisemny rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły złożony w Sekretariacie Urzędu Gminy.
2) dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego (protokół ze zdarzenia, zaświadczenie lekarskie, akt zgonu, itp.)

3. Termin składania wniosków:
Nie dłuższy niż dwa miesiące od zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.


4. Decyzje administracyjne:
1) Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku szkolnego podejmuje Wójt Gminy Kleszczewo po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Stypendialnej.
2) W decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego określa się formę jego realizacji oraz sposób i termin wypłaty.Lista załączonych plików:
1) Wzór wniosku - Pobierz