Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

DOFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Podstawa prawna: art. 70b ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)

1. Uprawnieni:
1) Pracodawcy przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
· pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;
· młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.
2) dofinansowanie przysługuje z tytułu kosztów kształcenia tych młodocianych pracowników, z którymi umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego zostały zawarte po dniu 31 grudnia 2003r. oraz tych młodocianych, z którymi umowy zawarto przed dniem 01 stycznia 2004r. ale kształcenie rozpoczęli oni w roku szkolnym 2004/2005.

2. Wymagane dokumenty:

1) wniosek pisemny pracodawcy z prośbą o wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego
2) zaświadczenie o szkoleniu ucznia rzemieślniczego
3) zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych pracodawcy
4) zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego
5) umowa/y o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem
6) dyplom, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzające zdanie przez młodocianego odpowiedniego egzaminu

3. Termin składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie pracodawcy składają nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Po upływie tego terminu pracodawca traci prawo do dofinansowania.

4. Dodatkowe informacje:
W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników uprzejmie prosimy o przesyłanie przez pracodawców oraz CECH-y zrzeszające pracodawców INFORMACJI zawierających dane o zatrudnionych uczniach, terminie rozpoczęcia i zakończenia nauki!!!Lista załączonych plików:
1) Wniosek - Pobierz
2) Wzór wniosku CECH - Pobierz