Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY SPOŁECZNEJ  NA  WNIOSEK  OSOBY  ZAINTERESOWANEJ, JEJ PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO ALBO INNEJ OSOBY ZA ZGODĄ OSOBY ZAINTERESOWANEJ LUB JEJ PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO

Podstawa prawna:
Art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej / Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami/

Załatwianie spraw:
Pracownik socjalny przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy w terminie 14 dni, a w sprawie niecierpiącej zwłoki w ciągu 2 dni od daty zarejestrowania wniosku w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej.

Na podstawie wywiadu i załączonych dokumentów /np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku pracujących członków rodziny, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o rejestracji osoby jako bezrobotnej, zaświadczenia ze szkoły i innych dokumentów/ przyznaje się świadczenie z pomocy społecznej w formie decyzji.

Zgodnie z art. 35 § 3 KPA załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.

Decyzja uprawomocnia się w terminie 14 dni od daty doręczenia / czas na wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu/.