Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA RODZINNE

Druki ustalone przez MPS można otrzymać w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Pracownik Ośrodka informuje jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku / np. odpisy skrócone aktu urodzenia dzieci, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach osiągniętych przez rodziców za rok poprzedni, dowód do skserowania, zaświadczenia ze szkoły o kontynuowaniu nauki przez dziecko w szkole ponadgimnazjalnej, zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego w sprawie dodatku z tytułu urlopu wychowawczego, zaświadczenie pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, nakaz płatniczy o wielkości ha przeliczeniowych i inne niezbędne dokumenty/

Podstawa prawna :
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne / Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zmianami/

Załatwianie spraw :
Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zmianami/ prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Świadczenia rodzinne wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie.

W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, świadczenia za dany miesiąc wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek,

Świadczenia rodzinne przyznawane są w formie decyzji administracyjnej.