Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku

Informujemy, że zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) organy administracji są obowiązane udostępnić każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Art. 9 cytowanej ustawy określa jakie informacje podlegają udostępnianiu.

Zgodnie z art. 21 i 23 ust. 1 cytowanej ustawy dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach, które prowadzi się w formie elektronicznej a następnie udostępnia je w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Publikacja kart informacyjnych dotyczących działań prowadzonych na terenie Gminy Kleszczewo dokonywana jest za pomocą Centrum Informacji o Środowisku http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+w+Kleszczewie

 

Informujemy, że wzór kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2010r. Nr 186,  poz. 1249).