Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Historia USC w Kleszczewie

Księgi stanu cywilnego gminy Kleszczewo prowadzone są od 1874 roku.

Księgi prowadzone są odrębnie dla urodzeń, małżeństw i zgonów. Do ksiąg wpisywane są zdarzenia mające miejsce na terenie gminy. Po upływie 100 lat od zamknięcia księgi /zakończenia roku kalendarzowego/ księgi przekazywane są do Archiwum Państwowego w Poznaniu ul. 23 lutego 41/43.
 
Księgi prowadzone są w oparciu o ustawę z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Przed wejściem w życie tego przepisu księgi prowadzone były na podstawie dekretu z dnia 08 czerwca 1955 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Dekret z 1955 r. uchylił 4 przepisy z 1945 r.
W 1945 roku Rada Ministrów ujednoliciła przepisy dotyczące rejestracji stanu cywilnego obowiązujące na terenie Polski i z dniem wejścia w życie prawa o aktach stanu cywilnego straciły moc dotychczasowe przepisy w tym prawie. W tym:
 
 1) art. 43 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. o prawie lotniczym (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 69, poz. 437);
 2) art. 12 i 21 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchii duchownej (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 363); ponadto w art. 15 zdanie 1 i 2 skreśla się wyrazy "i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego";
 3) art. 31 ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 240); ponadto w art. 48 skreśla się wyrazy "a w zakresie spraw aktów stanu cywilnego Ministrowi Spraw Wewnętrznych";
 4) art. 20 ustawy z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 241); ponadto w art. 23 skreśla się wyrazy "za czynności, związane z prowadzeniem ksiąg stanu cywilnego, tudzież", a w art. 34 wyrazy "a w zakresie spraw aktów stanu cywilnego Ministrowi Spraw Wewnętrznych";
 5) art. 36 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 listopada 1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 613);
 6) art. 75 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 18 listopada 1938 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 597);
 7) rozkaz Ministra Spraw Wojskowych K. B. 4845 w sprawie prowadzenia metryk śmierci osób wojskowych (Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 1, poz. 13 z r. 1920);
 8) pkt 9 rozkazu Ministra Spraw Wojskowych D. O. M. 13 Rel. o ogólnych postanowieniach co do Mułły Wojskowego (Dziennik Rozkazów Wojskowych Nr 93, poz. 3583 z r. 1919);
 9) pkt 20 statutu, załączonego do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Wojskowych oraz Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 listopada 1926 r. w sprawie organizacji kościelnej duchowieństwa wojskowego (Dz. U. R. P. Nr 124, poz. 714);
10) art. 24 i 25 prawa o wykroczeniach.
 
oraz:
    
1) art. 1354, 1356, 13565, 146049, 61, 1624 i 1647 - 1652 ustawy postępowania cywilnego z 1864 r., utrzymane w mocy art. XVII § 1 pkt 8, 10 i 12 przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego;
 2) uchwałę Komitetu Ministrów z dnia 17/30 kwietnia 1905 r. o księgach stanu cywilnego staroobrzędowców (Zb. pr. i rozp. Nr 63, poz. 526);
 3) uchwałę Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1907 r. o księgach stanu cywilnego staroobrzędowców (bezpopowców (Zb. pr. i rozp. Nr 25, poz. 227);
 4) uchwałę Rady Ministrów z dnia 16/29 czerwca 1913 r. o uprawnieniu małżeństw staroobrzędowców i członków sekt, niezapisanych do ksiąg metrykalnych, jak również małżeństw, zawartych według obrzędów wyznań nieprawosławnych przez osoby, uważane za prawosławne przed wydaniem ukazu z dnia 17 kwietnia 1905 r. (Zb. pr. i rozp. Nr 135, poz. 1171);
 5) ustawę z dnia 1 lipca 1926 r. o aktach (metrykach) urodzenia dzieci nieznanych rodziców na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr 72, poz. 413).
i:
 
 1) art. 5 - 12 dekretu Króla Saskiego z dnia 23 lutego 1809 r. (Dz. pr. Ks. Warsz. t. I, str. 195);
 2) postanowienie Ks. Namiestnika z dnia 14 stycznia 1817 r. (Dz. pr. t. III, str. 28);
 3) postanowienie Ks. Namiestnika z dnia 28 września 1824 r. (Dz. pr. t. IX, str. 62);
 4) postanowienie Ks. Namiestnika z dnia 3 listopada 1825 r. o utrzymywaniu i prowadzeniu ksiąg stanu cywilnego (Dz. pr. t. XI, str. 15);
 5) art. 71 - 142 kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego;
 6) rozporządzenia Komisji Rządowej Wyznań Rel. i Ośw. Publ. z dnia 29 grudnia 1825 r. Nr 20480 i z dnia 26 marca 1827 r. Nr 8331/1250 oraz Komisji Rządowej Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1827 r. Nr 6175 o zapowiedziach osób wyznania mojżeszowego i mahometańskiego;
 7) rozporządzenia Komisji Rządowej Sprawiedliwości z dnia 11 maja 1829 r. Nr 4077 oraz z dnia 23 października 1874 r. Nr 6584 o prowadzeniu ksiąg stanu cywilnego menonitów;
 8) postanowienie Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego z dnia 7 września 1830 r. o zaprowadzeniu okręgów dozorów bóżniczych i oznaczeniu powinności rabinów (Dz. pr. t. XIII, str. 147);
 9) rozporządzenia Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych z dnia 7 kwietnia 1837 r. Nr 2796 oraz z dnia 10/22 lutego 1850 r. Nr 792/5487 o księgach stanu cywilnego filiponów;
10) rozporządzenie Komisji Rządowej Sprawiedliwości z dnia 1 września 1851 r. Nr 14896;
11) postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 10 listopada 1868 r., art. 1876 o datowaniu aktów stanu cywilnego;
12) postanowienia Komitetu Urządzającego z dnia 24 października 1869 r., art. 2821, oraz z dnia 15 stycznia 1871 r., art. 3188, o prowadzeniu ksiąg stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich;
13) pkt 2 przepisów z dnia 6/18 sierpnia 1876 r. o podziale niektórych obowiązków dawnych sądów (Zb. pr. i rozp. Nr 79, poz. 812);
14) uwagę do art. 3 zdania Rady Państwa z dnia 27 marca 1879 r. o księgach stanu cywilnego baptystów (Zb. pr. i rozp. Nr 59452);
15) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 marca 1880 r. o księgach stanu cywilnego baptystów (Zb. pr. i rozp. Nr 33, poz. 252);
16) zdanie Rady Państwa z dnia 30 maja 1894 r. o sprawdzaniu ksiąg stanu cywilnego duchownych prawosławnych (Pełny Zb. Pr. Ces. Ros. Nr 10682);
17) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 1900 r. Nr 5383 o prowadzeniu ksiąg staniu cywilnego wyznań niechrześcijańskich w Lublinie;
18) zdanie Rady Państwa z dnia 4/17 czerwca 1901 r. o zwolnieniu sędziów pokoju od obowiązków zaświadczania i sprawdzania ksiąg stanu cywilnego (Zb. pr. i rozp. Nr 67, poz. 1346);
19) uchwałę Rady Ministrów zatwierdzoną dnia 29 kwietnia 1909 r. o zapisywaniu wzmianki o małżeństwie w akcie urodzenia (Zb. pr. i rozp. Nr 90, poz. 715);
20) art. 6 ustawy z dnia 11/24 marca 1912 r. o wyznawcach nauki mariawitów (Zb. pr. i rozp. Nr 15, poz. 516).
 
ponadto:
 
 Uchyla się ze Zwodu Praw:
 1) z tomu IX ks. II - art. 859 - 955;
 2) z tomu XI cz. I ks. I - art. 250 ust. I pkt 6; ks. II - art. 306, 455 - 458, 460, 837, 838, 906, 984 uwaga, 1032 uwaga (według uzupełnienia 1902 r.) i 1108 wraz z uwagą; ks. IV - art. 1285, 1286 i 1291; ks. V - art. 1304 pkt 2 b), 1325 pkt 3 i 1329; ks. VI - art. 1348.
 
oraz
 
Uchyla się:
 1) patent z dnia 20 lutego 1784 r. względem metryk chrztu, ślubów i pogrzebów (Józ. Zb. ust. IV Nr 113 i Kontynuacja, Piller 1784, str. 30);
 2) patent z dnia 21 lutego 1784 r., jakim sposobem metryka napisana być ma przy oglądaniu trupów (Kontynuacja, Piller 1784, str. 36);
 3) pkt ff dekretu nadwornego z dnia 15 stycznia 1787 r. o mocy dowodowej metryk (Zb. u. s. Nr 621);
 4) patent z dnia 16 października 1787 r. o warunkach wymaganych przy zapisywaniu ojca nieślubnego (Zb. u. s. Nr 733);
 5) dekret nadworny z dnia 21 października 1796 r. o prowadzeniu list urodzin, ślubów i zgonów (dla Galicji Zachodniej) (Zb. p. p. IX Nr 41);
 6) rozporządzenie z dnia 21 października 1796 r. o porządku oględzin zmarłych (Zb. p. p. IX Nr 42);
 7) § 164 kodeksu cywilnego austriackiego;
 8) dekret kancelarii nadwornej z dnia 27 kwietnia 1812 r. o zapobieganiu nieprawidłowościom w metrykach chrztu (Zb. p. p. XXXVIII Nr 59);
 9) dekret kancelarii nadwornej z dnia 21 października 1813 r. o prowadzeniu ksiąg urodzonych wraz z instrukcją (Zb. p. p. XLI Nr 49);
10) dekret kancelarii nadwornej z dnia 13 stycznia 1814 r. o wpisaniu nazwiska matki nieślubnego dziecka (Zb. p. p. XLII Nr 7);
11) dekret kancelarii nadwornej z dnia 22 grudnia 1814 r. o zaświadczeniach, wymaganych przy małżeństwie od cudzoziemców (Zb. u. s. Nr 1118);
12) dekret kancelarii nadwornej z dnia 22 lutego 1817 r. o postępowaniu w braku metryki oraz zezwolenia na małżeństwo małoletniego (Zb. u. s. Nr 1319);
13) dekret kancelarii nadwornej z dnia 18 marca 1819 r. o nadsyłaniu władzom tabeli ślubów, urodzeń oraz zgonów (Zb. p. p. XLVII Nr 43);
14) dekret kancelarii nadwornej z dnia 2 lipca 1825 r. o wpisywaniu nazwiska położnej do metryki urodzenia (Zb. p. p. LIII Nr 63);
15) dekret kancelarii nadwornej z dnia 22 grudnia 1826 r. o uwalnianiu od dostarczania metryki chrztu (Zb. u. s. Nr 2242);
16) dekret kancelarii nadwornej z dnia 26 listopada 1829 r. L. 27801 o prowadzeniu metryk akatolików (Zb. p. p. LVII Nr 141);
17) rozporządzenie gubernialne z dnia 26 marca 1830 r. L. 13431 o kontroli urzędów cyrkułowych nad księgami metrykalnymi (Zb. u. prow. Nr 49);
18) rozporządzenie gubernialne z dnia 17 grudnia 1834 r. L. 76770 o sposobie pisania ksiąg metrykalnych (Zb. u. prow. Nr. 200);
19) cesarskie postanowienie z dnia 20 czerwca 1835 r. o prowadzeniu ksiąg ślubów i chrztów oraz o zapisywaniu ojców dzieci nieślubnych, ogł. dekretem kancelarii nadwornej z dnia 27 czerwca 1835 r. L. 16406 (Zb. p. p. Nr 97) i rozporządzeniem gubernialnym z dnia 1 sierpnia 1835 r. L. 43591 (Zb u. prow. Nr 159);
20) dekret kancelarii nadwornej z dnia 19 lutego 1836 r. L. 4286/552 o przechowywaniu metryk zmarłych (Zb. p. p. LXIV Nr 38);
21) dekret gubernialny z dnia 21 października 1836 r. L. 58446 o poprawianiu błędów zaszłych przy spisywaniu metryk (Zb. u. prow. Nr 159);
22) dekret gubernialny z dnia 6 października 1837 r. L. 58741 o odpowiedzialności za nieporządne prowadzenie ksiąg metrykalnych (Zb. u. prow. Nr 181);
23) rozporządzenie gubernialne z dnia 27 kwietnia 1839 r. L. 7664 o porządnym prowadzeniu metryk (Zb. u. prow. Nr 72);
24) rozporządzenie gubernialne z dnia 20 listopada 1840 r. L. 76480 o wpisywaniu imion i nazwisk rodowych oraz stanu rodziców do metryk ślubów (Zb. u. prow. Nr 175);
25) dekret kancelarii nadwornej z dnia 5 kwietnia 1844 r. L. 10573 o późniejszym wpisie do ksiąg na zlecenie władz krajowych (Zb. u. s. Nr 799);
26) reskrypt Ministerstwa Wyznań i Oświecenia z dnia 22 września 1852 r. L. 37230 o oględnym wydawaniu wyciągów z metryk chrztu osobom nieznanym;
27) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 27 listopada 1859 r. L. 10901 o prostowaniu błędów w metrykach;
28) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 25 sierpnia 1860 r. o rejestrowaniu wypadków urodzin i zgonu osób cywilnych na statkach handlowych i wojennych (Dz. u. p. austr. Nr 210);
29) ustwawę z dnia 10 lipca 1868 r. o mocy dowodowej izraelickich metryk (Dz. u. p. austr. Nr 12 z r. 1869);
30) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 1868 r. L. 3649/M. I. o wpisie przy legitymacji dziecka;
31) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lipca 1870 r. L. 10148 o zapisywaniu w metryce urodzenia dnia śmierci zmarłego przed 23 rokiem życia;
32) rozporządzenie Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Wyznań i Sprawiedliwości z dnia 20 października 1870 r. o wewnętrznym urządzeniu i prowadzeniu metryk urodzenia, zaślubin i zejścia dla osób, nienależących do żadnego prawnie uznanego kościoła lub społeczności religijnej (Dz. u. p. austr. Nr 128);
33) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 27 kwietnia 1873 r. L. 13505 o świadectwach osobistej zdolności krajowca do zawarcia małżeństwa zagranicą;
34) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1875 r. L. 12944 o prowadzeniu metryk izraelitów w Galicji wraz z instrukcją, ogłoszone rozporządzeniem Namiestnictwa z dnia 14 września 1876 r. (Dz. u. kraj. Nr 55);
35) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 16 września 1875 r. L. 1767 oraz obwieszczenie Namiestnictwa z dnia 25 września 1875 r. L. 47131 o języku metryk, wypisów z nich i świadectw (Dz. u. kraj. Nr 66);
36) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 8 listopada 1877 r. o wewnętrznym urządzeniu i utrzymywaniu ksiąg dla członków kościoła starokatolickiego (Dz. u. p. austr. Nr 100);
37) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 1878 r. L. 16466 o prowadzeniu metryk przez ewangelickich duszpasterzy;
38) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 28 października 1879 L. 11409 o treści świadectw osobistej zdolności do zawarcia małżeństwa zagranicą;
39) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 1880 r. L. 9842 o wzywaniu do stawienia się w sprawach metrykalnych;
40) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 6 sierpnia 1882 r. L. 16258 o imatrykulacji aktu małżeństwa, zawartego w drodze delegacji i aktu zejścia osoby pogrzebanej w innym okręgu, ogłoszone okólnikiem Namiestnictwa z dn. 14 listopada 1882 r. L. 56129;
41) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 14 października 1882 r. L. 10531 o zapisywaniu ślubów świeckich do metryk parafialnych, ogłoszone okólnikiem Namiestnictwa z dnia 13 marca 1883 r. L. 64490 z 1882 r.;
42) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 16 sierpnia 1883 r. L. 8157 o sporządzeniu wpisu, jeżeli ewangelika pogrzebano na katolickim cmentarzu, ogłoszone okólnikiem Namiestnictwa z dnia 5 września 1883 r. L. 53481;
43) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 7 listopada 1884 r. L. 12350 o wpisie legitymacji per subsequens matrimonium, ogłoszone okólnikiem Namiestnictwa z dnia 30 listopada 1884 r. L. 71842;
44) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lipca 1886 r. L. 7245 o niewpisywaniu do ksiąg płodów nierozwiniętych;
45) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 10 sierpnia 1886 r. L. 7191 z 1884 r. o imatrykulacji aktów dokonanych przez nieprzynależnego duszpasterza, ogłoszone okólnikiem Namiestnictwa z dnia 27 sierpnia 1886 r. L. 53506;
46) rozporządzenie ministerialne z dnia 5 marca 1887 r. L. 16154 o aktach małżeństw zawartych zagranicą, ogłoszone okólnikiem Namiestnictwa z dnia 24 marca 1887 r. L. 15202;
47) § 17 ustawy z dnia 21 marca 1890 r. o urządzeniu stosunków prawnych zewnętrznych społeczności religijnej izraelickiej (Dz. u. p. austr. Nr 57);
48) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 22 sierpnia 1890 r. L. 11063 o dodatkowym wpisie imienia chrzestnego;
49) § 29 ust. 3 obwieszczenia Ministra Wyznań i Oświecenia z dnia 15 grudnia 1891 r. o ustawie Kościoła Ewangelickiego z dnia 9 grudnia 1891 r. (Dz. u. p. austr. Nr 4/1892);
50) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 1892 r. L. 11890/1891 o legitymacji dzieci przedślubnych, ogłoszone okólnikiem Namiestnictwa z dnia 3 kwietnia 1892 r. L. 26420;
51) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1894 r. L. 27896 o uwidocznieniu w metrykach ślubu tylko unieważnienia i rozwiązania, nie zaś rozłączenia, ogłoszone okólnikiem Namiestnictwa L. 28784;
52) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 30 lipca 1895 r. L. 13172 o nadsyłaniu sądom wykazu zmarłych;
53) rozporządzenie Ministerstwa Wyznań z dnia 7 listopada 1895 r. L. 1681 o zarządzeniach bezpieczeństwa przy przechowywaniu metryk;
54) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 25 stycznia 1897 r. L. 31989/1896 o legitymacji dzieci przedślubnych, ogłoszone okólnikiem Namiestnictwa L. 9810;
55) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 1903 r. L. 55205 o poprawianiu metryk;
56) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 21 sierpnia 1906 r. L. 15596 o wpisywaniu nieżywo urodzonych;
57) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 1906 r. L. 44498 o obowiązku prostowania metryk;
58) rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1906 r. L. 26714 o prostowaniu przez sądy (Dz. urz. austr. Min. Sprawiedl. Nr 24);
59) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1906 r. L. 50534 o wydawaniu wyciągów metrykalnych do celów służbowych;
60) rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 1907 r. L. 56699/1906 o redagowaniu tekstu poprawek;
61) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 21 maja 1907 r. L. 6433 o zamykaniu ksiąg metrykalnych, prowadzonych przez ewangelickich duszpasterzy;
62) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 17 czerwca 1907 r. L. 7215 o legitymacji dzieci przedślubnych (Dz. urz. austr. Min. Sprawiedl. z 1908 r., str. 44).
i:
 Uchyla się:
 1) ustawę z dnia 4 maja 1870 r o zawieraniu małżeństw i o rejestracji stanu cywilnego zagranicą przez osoby należące do państw związkowych (Dz. u. Związku Półn. - Niem., str. 599) w brzmieniu, nadanym jej przez art. 40 ustawy wprowadzającej do kodeksu cywilnego (Dz. u. Rzeszy z 1896 r., str. 614);
 2) ustawę z dnia 6 lutego 1875 r. o rejestracji stanu cywilnego i o zawieraniu małżeństw (Dz. u. Rzeszy, str. 23) wraz ze wszystkimi rozporządzeniami i zarządzeniami, wydanymi celem wykonania tej ustawy przez naczelne władze rządzące Prus, a w szczególności przez Ministra Spraw Wewnętrznych;
 3) cesarskie rozporządzenie z dnia 4 listopada 1875 r. o rejestracji stanu cywilnego osób wojskowych poza granicami Rzeszy lub na okrętach wojennych (Dz. u. Rzeszy, str. 313);
 4) cesarskie rozporządzenie z dnia 20 stycznia 1879 r., dotyczące czynności urzędników stanu cywilnego odnośnie tych osób wojskowych, które opuściły swój garnizon po mobilizacji (Dz. u. Rzeszy, str. 79), zmienione cesarskimi rozporządzeniami z dnia 7 września 1915 r. (Dz. u. Rzeszy, str. 583, 584) i z dnia 18 maja 1916 r. (Dz. u. Rzeszy, str. 405, 406);
 5) obwieszczenie Rady Związkowej z dnia 25 marca 1899 r., zawierające przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 6 lutego 1875 r. (Dz. u. Rzeszy, str. 225);
 6) cesarskie rozporządzenie z dnia 20 lutego 1906 r., dotyczące czynności urzędników stanu cywilnego odnośnie tych osób wojskowych cesarskiej marynarki, które a) nie mają garnizonu w obrębie Rzeszy Niemieckiej lub b) opuściły go po mobilizacji, jak również c) odnośnie wszystkich osób wojskowych, znajdujących się na oddanych do służby okrętach lub innych statkach cesarskiej marynarki (Dz. u Rzeszy, str. 359), zmienione cesarskimi rozporządzeniami z dnia 15 lutego 1915 r. (Dz. u. Rzeszy, str. 105) i z dnia 18 maja 1916 r. (Dz. u. Rzeszy, str. 405);
 7) rozporządzenie Rady Związkowej z dnia 25 listopada 1915 r. o odtworzeniu zniszczonych rejestrów stanu cywilnego (Dz. u. Rzeszy, str. 779) wraz z postanowieniem wykonawczym Kanclerza Rzeszy z dnia 12 kwietnia 1916 r. (Dz. u. Rzeszy, str. 289);
 8) rozporządzenie Rady Związkowej z dnia 18 stycznia 1917 r. o rejestracji urodzeń i zgonów obywateli niemieckich za granicą (Dz. u. Rzeszy str. 55) wraz z przepisami wykonawczymi Kancelarza Rzeszy z dnia 15 października 1917 r. (Dz. u. Rzeszy, str. 903);
 9) ustawę z dnia 22 listopada 1921 r. o podwyższeniu taryfy opłat, ustanowionej dla urzędów stanu cywilnego b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. Nr 101, poz. 721);
10) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 1924 r. w sprawie podwyższenia taryfy opłat dla urzędników stanu cywilnego na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego (Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 760).
 
ponadto:
Uchyla się:
 1) ustawę z dnia 11 czerwca 1920 r. o stanie cywilnym (Dz. u. Rzeszy, str. 1209);
 2) rozporządzenie z dnia 23 grudnia 1920 r. o rejestracji stanu cywilnego osób wojskowych (Dz. u. Rzeszy z 1921 r., str. 28);
 3) ustawę z dnia 8 marca 1922 r. o uproszczonym postępowaniu w sprawach zapowiedzi (Dz. u. Rzeszy, str. 169).
oraz
Uchyla się węgierską ustawę XXXIII z r. 1894 o metrykach państwowych.
Jak wynika z przedstawionego zestawienia przed 1945 na terenie Polski obowiązywały różne przepisy dot. rejestracji stanu cywilnego.[1]
W okresie okupacji zmieniło się nazewnictwo miejscowości położonych na terenie Gm. Kleszczewo i tak:

Komorniki
Kamern
Bylin
Bienau
Tulce
Brenkhausen
Szewce
Schustersfelde
Gowarzewo
Ebenhausen
Tanibórz
Kleinbusch
Kleszczewo
Karlsmark/Wilhelmshorst
Lipowiec
Lindenfelde
Poklatki
Buchenhagen
Markowice
Markenfelde
Krerowo
Kellenderf
Zimin
Winterdorf
Krzyżowniki
Kreuzfeld
Śródka
Johannesburg
Nagradowice
Wellinghausen

Wykaz ksiąg stanu cywilnego
 

l.p.
Rodzaj księgi
Urząd Stanu Cywilnego
Zasięg czasowy księgi
Rok
Akty od nr do nr
1
urodzeń
Krerowo
1908-1909
1908
1-98
 
urodzeń
Krerowo
1908-1909
1909
1-102
2
urodzeń
Krerowo
1910-1914
1910
1-97
 
urodzeń
Krerowo
1910-1914
1911
1-107
 
urodzeń
Krerowo
1910-1914
1912
1-93
 
urodzeń
Krerowo
1910-1914
1913
1-90
 
urodzeń
Krerowo
1910-1914
1914
1-94
3
urodzeń
Krerowo
1915-1917
1915
1-67
 
urodzeń
Krerowo
1915-1917
1916
1-50
 
urodzeń
Krerowo
1915-1917
1917
1-51
4
urodzeń
Krerowo
1918-1919
1918
1-44
 
urodzeń
Krerowo
1918-1919
1919
1-70
5
urodzeń
Krerowo
1920
1920
1-69
6
urodzeń
Krerowo
1921
1921
1-77
7
urodzeń
Krerowo
1922
1922
1-67
8
urodzeń
Krerowo
1923-1925
1923
1-68
 
urodzeń
Krerowo
1923-1925
1924
1-74
 
urodzeń
Krerowo
1923-1925
1925
1-68
9
urodzeń
Krerowo
1926-1928
1926
1-56
 
urodzeń
Krerowo
1926-1928
1927
1-51
 
urodzeń
Krerowo
1926-1928
1928
1-67
10
urodzeń
Krerowo
1929
1929
1-60
11
urodzeń
Krerowo
1930
1930
1-74
12
urodzeń
Krerowo
1931
1931
1-68
13
urodzeń
Krerowo
1932
1932
1-73
14
urodzeń
Krerowo
1933
1933
1-49
15
urodzeń
Krerowo
1934
1934
1-57
16
urodzeń
Krerowo
1935
1935
1-50
17
urodzeń
Krerowo
1955
1955
1-16
18
urodzeń
Krerowo
1956-1957
1956
1-22
 
urodzeń
Krerowo
1956-1957
1957
1-27
19
urodzeń
Krerowo
1958-1959
1958
1-15
 
urodzeń
Krerowo
1958-1959
1959
1-14

 

l.p.
Rodzaj księgi
Urząd Stanu Cywilnego
Zasięg czasowy księgi
Rok
Akty od nr do nr
1
urodzeń
Trzek
1908-1909
1908
1-135
 
urodzeń
Trzek
1908-1909
1909
1-127
2
urodzeń
Trzek
1910-1911
1910
1-124
 
urodzeń
Trzek
1910-1911
1911
1-129
3
urodzeń
Trzek
1912-1913
1912
1-114
 
urodzeń
Trzek
1912-1913
1913
1-116
4
urodzeń
Trzek
1914-1915
1914
1-123
 
urodzeń
Trzek
1914-1915
1915
1-79
5
urodzeń
Trzek
1916-1919
1916
1-63
 
urodzeń
Trzek
1916-1919
1917
1-53
 
urodzeń
Trzek
1916-1919
1918
1-46
 
urodzeń
Kleszczewo
1916-1919
1919
1-84
6
urodzeń
Kleszczewo
1920-1922
1920
1-104
 
urodzeń
Kleszczewo
1920-1922
1921
1-89
 
urodzeń
Kleszczewo
1920-1922
1922
1-88
7
urodzeń
Kleszczewo
1923-1924
1923
1-75
 
urodzeń
Kleszczewo
1923-1924
1924
1-103
8
urodzeń
Kleszczewo
1925-1928
1925
1-82
 
urodzeń
Kleszczewo
1925-1928
1926
1-77
 
urodzeń
Kleszczewo
1925-1928
1927
1-80
 
urodzeń
Kleszczewo
1925-1928
1928
1-82
9
urodzeń
Kleszczewo
1929
1929
1-97
10
urodzeń
Kleszczewo
1930
1930
1-75
11
urodzeń
Kleszczewo
1931
1931
1-80
12
urodzeń
Kleszczewo
1932
1932
1-74
13
urodzeń
Kleszczewo
1933
1933
1-92
14
urodzeń
Kleszczewo
1934
1934
1-71
15
urodzeń
Kleszczewo
1935
1935
1-77
16
urodzeń
Kleszczewo
1936-1939
1936
1-94
 
urodzeń
Kleszczewo
1936-1939
1937
1-86
 
urodzeń
Kleszczewo
1936-1939
1938
1-110
 
urodzeń
Kleszczewo
1936-1939
1939
1-100
17
urodzeń
Kleszczewo
1940
1940
1-73
18
urodzeń
Kleszczewo
1941
1941
1-80
19
urodzeń
Kleszczewo
1942
1942
1-71
20
urodzeń
Kleszczewo
1943
1943
1-61
21
urodzeń
Kleszczewo
1944
1944
1-87
22
urodzeń
Kleszczewo
1945
1945
1-73
23
urodzeń
Kleszczewo
1946
1946
1-114
24
urodzeń
Komorniki
1947
1947
1-102
25
urodzeń
Komorniki
1948
1948
1-107
26
urodzeń
Komorniki
1949
1949
1-104
27
urodzeń
Komorniki
1950
1950
1-104
28
urodzeń
Kleszczewo
1951
1951
1-81
29
urodzeń
Kleszczewo
1952
1952
1-84
30
urodzeń
Kleszczewo
1953
1953
1-74
31
urodzeń
Kleszczewo
1954
1954
1-61
32
urodzeń
Tulce
1955
1955
1-29
33
urodzeń
Kleszczewo
1955
1955
1-24
34
urodzeń
Kleszczewo
1956
1956
1-40
35
urodzeń
Tulce
1956-1957
1956
1-25

 

l.p.
Rodzaj księgi
Urząd Stanu Cywilnego
Zasięg czasowy księgi
Rok
Akty od nr do nr
 
urodzeń
Tulce
1956-1957
1957
1-20
36
urodzeń
Kleszczewo
1957
1957
1-25
37
urodzeń
Tulce
1958-1959
1958
1-13
 
urodzeń
Tulce
1958-1959
1959
1-21
38
urodzeń
Kleszczewo
1958-1959
1958
1-16
 
urodzeń
Kleszczewo
1958-1959
1959
1-7
39
urodzeń
Kleszczewo
1960-1961
1960
1-27
 
urodzeń
Kleszczewo
1960-1961
1961
1-21
40
urodzeń
Kleszczewo
1962-1963
1962
1-7
 
urodzeń
Kleszczewo
1962-1963
1963
1-10
41
urodzeń
Kleszczewo
1964-1965
1964
1-2
 
urodzeń
Kleszczewo
1964-1965
1965
1-3
42
urodzeń
Kleszczewo
1966-1967
1966
1-2
 
urodzeń
Kleszczewo
1966-1967
1967
1-1
43
urodzeń
Kleszczewo
1968-1969
1968
1-2
 
urodzeń
Kleszczewo
1968-1969
1969
0
44
urodzeń
Kleszczewo
1970-1972
1970
1-1
 
urodzeń
Kleszczewo
1970-1972
1971
1-3
 
urodzeń
Kleszczewo
1970-1972
1972
1-2
45
urodzeń
Kleszczewo
1974-1987
1974
1-2
 
urodzeń
Kleszczewo
1974-1987
1975
1-1
45
urodzeń
Kleszczewo
1974-1987
1976
1-1
 
urodzeń
Kleszczewo
1974-1987
1977
1-1
 
urodzeń
Kleszczewo
1974-1987
1978
0
 
urodzeń
Kleszczewo
1974-1987
1979
0
 
urodzeń
Kleszczewo
1974-1987
1980
1-1
 
urodzeń
Kleszczewo
1974-1987
1981
1-3
 
urodzeń
Kleszczewo
1974-1987
1982
0
 
urodzeń
Kleszczewo
1974-1987
1983
0
 
urodzeń
Kleszczewo
1974-1987
1984
1-1
 
urodzeń
Kleszczewo
1974-1987
1985
1-1
 
urodzeń
Kleszczewo
1974-1987
1986
1-1
 
urodzeń
Kleszczewo
1974-1987
1987
1-1
46
urodzeń
Kleszczewo
1988-1994
1988
0
 
urodzeń
Kleszczewo
1988-1994
1989
0
 
urodzeń
Kleszczewo
1988-1994
1990
0
 
urodzeń
Kleszczewo
1988-1994
1991
0
 
urodzeń
Kleszczewo
1988-1994
1992
0
 
urodzeń
Kleszczewo
1988-1994
1993
1-1
 
urodzeń
Kleszczewo
1988-1994
1994
0
47
urodzeń
Kleszczewo
1995-1999
1995
0
 
urodzeń
Kleszczewo
1995-1999
1996
0
 
urodzeń
Kleszczewo
1995-1999
1997
0
 
urodzeń
Kleszczewo
1995-1999
1998
0
 
urodzeń
Kleszczewo
1995-1999
1999
0
48
urodzeń
Kleszczewo
2000-2004
2000
1-2
 
urodzeń
Kleszczewo
2000-2004
2001
1-3
 
urodzeń
Kleszczewo
2000-2004
2002
0
 
urodzeń
Kleszczewo
2000-2004
2003
0
 
urodzeń
Kleszczewo
2000-2004
2004
0
 
urodzeń
Kleszczewo
2005
2005
0

 

l.p.
Rodzaj księgi
Urząd Stanu Cywilnego
Zasięg czasowy księgi
Rok
Akty od nr do nr
 
urodzeń
Kleszczewo
2006
2006
1-2
 
urodzeń
Kleszczewo
2007
2007
1-1
1
małżeństw
Krerowo
1908-1909
1908
1-18
 
małżeństw
Krerowo
1908-1909
1909
1-17
2
małżeństw
Krerowo
1910-1914
1910
1-20
 
małżeństw
Krerowo
1910-1914
1911
1-13
 
małżeństw
Krerowo
1910-1914
1912
1-21
 
małżeństw
Krerowo
1910-1914
1913
1-18
 
małżeństw
Krerowo
1910-1914
1914
1-13
3
małżeństw
Krerowo
1915-1917
1915
1-1
 
małżeństw
Krerowo
1915-1917
1916
1-3
 
małżeństw
Krerowo
1915-1917
1917
1-6
4
małżeństw
Krerowo
1918-1919
1918
1-8
 
małżeństw
Krerowo
1918-1919
1919
1-33
5
małżeństw
Krerowo
1920
19120
1-16
6
małżeństw
Krerowo
1921
1921
1-23
7
małżeństw
Krerowo
1922
1922
1-28
8
małżeństw
Krerowo
1923-1925
1923
1-23
 
małżeństw
Krerowo
1923-1925
1924
1-25
 
małżeństw
Krerowo
1923-1925
1925
1-22
9
małżeństw
Krerowo
1926
1926
1-16
10
małżeństw
Krerowo
1927
1927
1-17
11
małżeństw
Krerowo
1928
1928
1-17
12
małżeństw
Krerowo
1929
1929
1-29
13
małżeństw
Krerowo
1930
1930
1-39
14
małżeństw
Krerowo
1931
1931
1-14
15
małżeństw
Krerowo
1932
1932
1-22
16
małżeństw
Krerowo
1933
1933
1-26
17
małżeństw
Krerowo
1934
1934
1-29
18
małżeństw
Krerowo
1935
1935
1-20
19
małżeństw
Krerowo
1955
1955
1-10
20
małżeństw
Krerowo
1956-1957
1956
1-10
 
małżeństw
Krerowo
1956-1957
1957
1-8
21
małżeństw
Krerowo
1958-1959
1958
1-6
 
małżeństw
Krerowo
1958-1959
1969
1-8
1
małżeństw
Trzek
1908-1909
1908
1-20
 
małżeństw
Trzek
1908-1909
1909
1-26
2
małżeństw
Trzek
1910-1911
1910
1-20
 
małżeństw
Trzek
1910-1911
1911
1-24
3
małżeństw
Trzek
1912-1913
1912
1-32
 
małżeństw
Trzek
1912-1913
1913
1-23
4
małżeństw
Trzek
1914-1915
1914
1-15
 
małżeństw
Trzek
1914-1915
1915
1-5
5
małżeństw
Trzek
1916-1919
1916
1-7
 
małżeństw
Trzek
1916-1919
1917
1-7
 
małżeństw
Trzek
1916-1919
1918
1-16
 
małżeństw
Trzek
1916-1919
1919
1-50
6
małżeństw
Kleszczewo
1920-1922
1920
1-32
 
małżeństw
Kleszczewo
1920-1922
1921
1-24
 
małżeństw
Kleszczewo
1920-1922
1922
1-35
7
małżeństw
Kleszczewo
1923-1924
1923
1-31

 

l.p.
Rodzaj księgi
Urząd Stanu Cywilnego
Zasięg czasowy księgi
Rok
Akty od nr do nr
 
małżeństw
Kleszczewo
1923-1924
1924
1-27
8
małżeństw
Kleszczewo
1925
1925
1-25
9
małżeństw
Kleszczewo
1926
1926
1-29
10
małżeństw
Kleszczewo
1927
1927
1-41
11
małżeństw
Kleszczewo
1928
1928
1-28
12
małżeństw
Kleszczewo
1929
1929
1-31
13
małżeństw
Kleszczewo
1930
1930
1-37
14
małżeństw
Kleszczewo
1931
1931
1-24
15
małżeństw
Kleszczewo
1932
1932
1-46
16
małżeństw
Kleszczewo
1933
1933
1-28
17
małżeństw
Kleszczewo
1934
1934
1-23
18
małżeństw
Kleszczewo
1935
1935
1-30
19
małżeństw
Kleszczewo
1936-1939
1936
1-43
 
małżeństw
Kleszczewo
1936-1939
1937
1-43
 
małżeństw
Kleszczewo
1936-1939
1938
1-51
 
małżeństw
Kleszczewo
1936-1939
1939
1-15
20
małżeństw
Kleszczewo
1940
1940
1-20
21
małżeństw
Kleszczewo
1941
1941
1-17
22
małżeństw
Kleszczewo
1942
1942
1-9
23
małżeństw
Kleszczewo
1943
1943
1-7
24
małżeństw
Kleszczewo
1944
1944
1-13
25
małżeństw
Kleszczewo
1945
1945
1-49
26
małżeństw
Kleszczewo
1945
1945
50-94
27
małżeństw
Kleszczewo
1946
1946
1-57
28
małżeństw
Komorniki
1947
1947
1-44
29
małżeństw
Komorniki
1948
1948
1-55
30
małżeństw
Komorniki
1949
1949
1-37
32
małżeństw
Komorniki
1950
1950
1-37
33
małżeństw
Kleszczewo
1951-1952
1951
1-26
 
małżeństw
Kleszczewo
1951-1952
1952
1-31
34
małżeństw
Kleszczewo
1953
1953
1-33
35
małżeństw
Kleszczewo
1954
1954
1-45
36
małżeństw
Tulce
1955
1955
1-18
37
małżeństw
Kleszczewo
1955
1955
1-16
 
małżeństw
Tulce
1957
1957
0
38
małżeństw
Kleszczewo
1956-1957
1956
1-15
 
małżeństw
Kleszczewo
1956-1957
1957
1-10
39
małżeństw
Tulce
1956-1957
1956
1-13
 
małżeństw
Tulce
1956-1957
1957
1-14
40
małżeństw
Kleszczewo
1958-1959
1958
1-12
 
małżeństw
Kleszczewo
1958-1959
1959
1-7
41
małżeństw
Tulce
1958-1959
1958
1-16
 
małżeństw
Tulce
1958-1959
1959
1-13
42
małżeństw
Kleszczewo
1960-1961
1960
1-24
 
małżeństw
Kleszczewo
1960-1961
1961
1-31
43
małżeństw
Kleszczewo
1962-1963
1962
1-18
 
małżeństw
Kleszczewo
1962-1963
1963
1-14
44
małżeństw
Kleszczewo
1964-1965
1964
1-32
 
małżeństw
Kleszczewo
1964-1965
1965
1-19
45
małżeństw
Kleszczewo
1966-1967
1966
1-27
 
małżeństw
Kleszczewo
1966-1967
1967
1-30

 

l.p.
Rodzaj księgi
Urząd Stanu Cywilnego
Zasięg czasowy księgi
Rok
Akty od nr do nr
46
małżeństw
Kleszczewo
1968-1969
1968
1-33
 
małżeństw
Kleszczewo
1968-1969
1969
1-25
47
małżeństw
Kleszczewo
1970-1972
1970
1-33
 
małżeństw
Kleszczewo
1970-1972
1971
1-28
 
małżeństw
Kleszczewo
1970-1972
1972
1-31
48
małżeństw
Kleszczewo
1973-1975
1973
1-31
 
małżeństw
Kleszczewo
1973-1975
1974
1-23
 
małżeństw
Kleszczewo
1973-1975
1975
1-34
49
małżeństw
Kleszczewo
1976-1981
1976
1-31
 
małżeństw
Kleszczewo
1976-1981
1977
1-34
 
małżeństw
Kleszczewo
1976-1981
1978
1-41
 
małżeństw
Kleszczewo
1976-1981
1979
1-35
 
małżeństw
Kleszczewo
1976-1981
1980
1-32
 
małżeństw
Kleszczewo
1976-1981
1981
1-17
50
małżeństw
Kleszczewo
1981-1985
1981
18-34
 
małżeństw
Kleszczewo
1981-1985
1982
1-37
 
małżeństw
Kleszczewo
1981-1985
1983
1-38
 
małżeństw
Kleszczewo
1981-1985
1984
1-28
 
małżeństw
Kleszczewo
1981-1985
1985
1-36
51
małżeństw
Kleszczewo
1986-1992
1986
1-26
 
małżeństw
Kleszczewo
1986-1992
1987
1-25
 
małżeństw
Kleszczewo
1986-1992
1988
1-25
 
małżeństw
Kleszczewo
1986-1992
1989
1-27
 
małżeństw
Kleszczewo
1986-1992
1990
1-25
 
małżeństw
Kleszczewo
1986-1992
1991
1-28
 
małżeństw
Kleszczewo
1986-1992
1992
1-17
52
małżeństw
Kleszczewo
1993-1997
1993
1-18
 
małżeństw
Kleszczewo
1993-1997
1994
1-18
 
małżeństw
Kleszczewo
1993-1997
1995
1-26
 
małżeństw
Kleszczewo
1993-1997
1996
1-23
 
małżeństw
Kleszczewo
1993-1997
1997
1-17
53
małżeństw
Kleszczewo
1998
1998
1-21
54
małżeństw
Kleszczewo
1999-2000
1999
1-29
 
małżeństw
Kleszczewo
1999-2000
2000
1-28
55
małżeństw
Kleszczewo
2001-2003
2001
1-21
 
małżeństw
Kleszczewo
2001-2003
2002
1-28
 
małżeństw
Kleszczewo
2001-2003
2003
1-34
56
małżeństw
Kleszczewo
2004
2004
1-25
57
małżeństw
Kleszczewo
2005
2005
1-35
 
małżeństw
Kleszczewo
2006
2006
1-47
 
małżeństw
Kleszczewo
2007
2007
1-50
1
zgonów
Krerowo
1908-1910
1908
1-39
 
zgonów
Krerowo
1908-1910
1909
1-50
2
zgonów
Krerowo
1910-1914
1910
1-48
 
zgonów
Krerowo
1910-1914
1911
1-43
 
zgonów
Krerowo
1910-1914
1912
1-36
 
zgonów
Krerowo
1910-1914
1913
1-42
 
zgonów
Krerowo
1910-1914
1914
1-44
3
zgonów
Krerowo
1915-1917
1915
1-48
 
zgonów
Krerowo
1915-1917
1916
1-44
 
zgonów
Krerowo
1915-1917
1917
1-38

 

l.p.
Rodzaj księgi
Urząd Stanu Cywilnego
Zasięg czasowy księgi
Rok
Akty od nr do nr
4
zgonów
Krerowo
1918-1919
1918
1-67
 
zgonów
Krerowo
1918-1919
1919
1-29
5
zgonów
Krerowo
1920
1920
1-66
6
zgonów
Krerowo
1921
1921
1-39
7
zgonów
Krerowo
1922
1922
1-42
8
zgonów
Krerowo
1923-1925
1923
1-36
 
zgonów
Krerowo
1923-1925
1924
1-27
 
zgonów
Krerowo
1923-1925
1925
1-32
9
zgonów
Krerowo
1926
1926
1-38
10
zgonów
Krerowo
1927
1927
1-35
11
zgonów
Krerowo
1928
1928
1-34
12
zgonów
Krerowo
1929
1929
1-34
13
zgonów
Krerowo
1930
1930
1-21
14
zgonów
Krerowo
1931
1931
1-29
15
zgonów
Krerowo
1932
1932
1-31
16
zgonów
Krerowo
1933
1933
1-30
17
zgonów
Krerowo
1934
1934
1-24
18
zgonów
Krerowo
1935
1935
1-32
19
zgonów
Krerowo
1955
1955
1-8
20
zgonów
Krerowo
1956-1957
1956
1-13
 
zgonów
Krerowo
1956-1957
1957
1-7
21
zgonów
Krerowo
1958-1959
1958
1-6
 
zgonów
Krerowo
1958-1959
1959
1-12
1
zgonów
Trzek
1908-1909
1908
1-55
 
zgonów
Trzek
1908-1909
1909
1-53
2
zgonów
Trzek
1910-1911
1910
1-44
 
zgonów
Trzek
1910-1911
1911
1-86
3
zgonów
Trzek
1912-1913
1912
1-54
 
zgonów