Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Regulamin I Cyklu Halowych Turniejów o Puchar Przechodni Gminy Kleszczewo w Piłce Nożnej Drużyn Amatorskich

Cel:

         popularyzacja dyscypliny
         wyłonienie najlepszej drużyny amatorskiej wśród zespołów korzystających z wynajmu hal na terenie gminy
         utworzenie cyklicznej formy rywalizacji sportowej amatorskich drużyn piłki nożnej
Organizator:
         Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie
Termin:
         Zawsze niedziela, początek zawsze godz. 10.30
         12.10.2008 – Jesienny Turniej Otwarcia Sezonu
         07.12.2008 – Turniej Mikołajkowy
         15.02.2009 – Turniej Walentynkowy
         26.04.2009 – Wiosenny Turniej Zakończenia Sezonu
Miejsce :
         Hala Widowiskowo - Sportowa w Kleszczewie
Uczestnictwo:   
         w turniejach uczestniczą tylko zaproszone przez organizatora drużyny amatorskie, które korzystały z wynajmu hal sportowych w Tulcach i Kleszczewie w sezonie 2007/2008.
         do rozgrywek dopuszczeni będą zawodnicy umieszczeni na liście zgłoszeń do turnieju, którą należy złożyć przed turniejem umieszczając na niej max 10 zawodników, podając ich imię i nazwisko, rok urodzenia i miejsce zamieszkania.
         zawodnicy ci nie mogą być zarejestrowani w OZPN do rozgrywek w klasie B lub wyższej i muszą mieć do dnia rozpoczęcia cyklu ( tj. Do dnia 12.10.2008r) ukończone 18 lat.
         zgłoszenia do kolejnych turniejów można dokonać telefonicznie pod nr 61 8 176 451, fax-em na nr UG w Kleszczewie 61 8 176 017 lub e-mailem na adres hala.sportowa.kleszczewo@wp.pl lub michalzelazek@interia.pl, najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem danego turnieju.
Wpisowe :
         Każdy zgłoszony do poszczególnego turnieju zespół uiszcza wpisowe bezpośrednio przed turniejem u organizatora w wysokości 75,- zł ( sł. Siedemdziesiątpięć zł).
Zasady klasyfikacji:                                         
         O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje:
1.      ilość zdobytych punktów
2.      wynik bezpośredniego meczu
3.      ilość zdobytych bramek ( korzystna różnica pomiędzy bramkami zdobytymi a straconymi)
4.      w przypadku zdobycia przez dwie drużyny równiej ilości punktów równej ilości zdobytych i straconych bramek oraz wyniku remisowego w bezpośrednim pojedynku, sędzia zarządza po 3 rzuty karne. Jeżeli nie padnie w nich rozstrzygnięcie to rzuty karne wykonuje się do skutku. Nie przewiduje się dogrywek
         W zależności od zajętego miejsca w każdym z turniejów zespół otrzymuje odpowiednio:
       20 pkt za    I          miejsce w danym turnieju         8 pkt za            VII       miejsce
       18 pkt za    II         miejsce                                   6 pkt za            VIII      miejsce
       16 pkt za    III        miejsce                                   4 pkt za            IX         miejsce
       14 pkt za    IV         miejsce                                   3 pkt za            X          miejsce
       12 pkt za    V          miejsce                                   2 pkt za            XI         miejsce
       10 pkt za    VI         miejsce                                   1 pkt za                   XII i dalsze miejsca
         Zwycięzcą cyklu zostaje zespół, który zdobędzie największą liczbę pkt. w/g zasad podanych powyżej
         W przypadku równej ilości pkt. zadecyduje większa liczba lepszych miejsc w poszczególnych turniejach
Nagrody:
         Najlepszy zespól cyklu turniejów otrzyma Puchar Przechodni Gminy Kleszczewo w Piłce Nożnej Drużyn Amatorskich, który będzie w jego posiadaniu do końca następnego cyklu rozgrywek oraz jego replikę.
         Zawodnicy zwycięskiego zespołu otrzymają medale
         Pozostałe zespoły otrzymają dyplomy i okolicznościowe statuetki
         Najlepszy zawodnik cyklu oraz bramkarz otrzymają nagrody indywidualne           / zawodników tych typują po każdym turnieju sędziowie, a ostatecznego wyboru dokona organizator /
         Trzykrotny zwycięzca cyklu turniejów zatrzymuje Puchar Przechodni na własność
         Trzy najlepsze zespoły każdego turnieju otrzymają puchary, a wszystkie zespoły otrzymają dyplomy
Sposób przeprowadzenia rozgrywek:
         Poszczególne turnieje zostaną rozegrane w zależności od ilości zgłoszonych drużyn, a szczegółowe sposoby przeprowadzenia turniejów zamieszczone są w załączniku nr 1 do regulaminu
         Losowanie grup przeprowadzą komisyjnie organizatorzy po upływie terminu zgłoszeń do danego turnieju
Inne ustalenia organizacyjne:    
         organizatorzy zapewniają sędziego, opiekę medyczną i napoje
         zespoły są ubezpieczone jako uczestnicy imprez organizowanych przez GOKiS /dodatkowe ubezpieczenie – we własnym zakresie/
         na czas turnieju wejście „C” do hali będzie zamknięte, czynne będzie wejście „A” od strony ul. Poznańskiej
         wszelkie sporne sprawy rozstrzygają organizatorzy. Ich decyzja jest ostateczna.
         posiadacz Pucharu Przechodniego zobowiązany jest go dostarczyć organizatorowi przed ostatnim turniejem kolejnego cyklu turniejów / w następnym sezonie/
         regulamin obowiązuje tylko na dany cykl rozgrywek i w przyszłości może ulec zmianie
Przepisy gry:   
         obowiązują jak w halowej piłce nożnej - przedstawiają je organizatorzy na spotkaniu z kapitanami drużyn przed turniejem /stanowią załącznik nr 2 regulaminu/