Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Kalendarz Przedsiębiorcy

Terminy rozliczeń

 

 

do 7 dnia miesiąca

 

termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej

 

do 10 dnia miesiąca

termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy - jeżeli  składki opłacane są wyłącznie za siebie, tj. nie zatrudnia się innych osób

 

do 15 dnia miesiąca

termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - jeżeli opłaca się składki nie tylko za siebie, tj. jeżeli zatrudnia się inne osoby

 

do 20 dnia miesiąca

 

 

a)

termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za miesiąc grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28)

 

 

b)

termin złożenia deklaracji PIT-5 i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się do 20 grudnia, bez składania deklaracji)

 

c)

termin złożenia deklaracji PIT-5L przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (wpłata zaliczki za grudzień w wysokości zaliczki należnej za listopad)

 

do 25 dnia miesiąca

 

a)

termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7)

b)

termin rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego

do 25 dnia miesiąca następującego

po kwartale,

w którym powstał obowiązek podatkowy

 

 

termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników

do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym

termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)

do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym

termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz według 19% stawki podatku i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek

Uwaga! Jeżeli dzień rozliczenia przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa w pierwszym dniu pracy następującym po dniach wolnych

 

Opracowano na podstawie strony Ministerstwa Finansów