Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca podlega szeregowi obowiązków, które wynikają z różnych aktów prawnych. Obowiązki te można podzielić na szereg kategorii lecz za najważniejsze należy uznać obowiązki przedsiębiorcy jako pracodawcy. Wymieńmy tu więc podstawowe:

  1. Obowiązek zatrudnienia pracownika ( wynikający z samej umowy o prace)
  2. Obowiązek wypłacania wynagrodzenia, które powinno być wypłacane terminowo i prawidłowo,
  3. Obowiązek poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika oraz obowiązek równego traktowania pracowników,
  4. Obowiązek zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników i jednocześnie ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  5. Obowiązek odprowadzania składek ZUS oraz wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy
Jednak prócz obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników, przedsiębiorca podlega także innym:
  1. Obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów konsumentów,
  2. Obowiązek spełnienia określonych przepisami prawa warunków wykonywania działalności gospodarczej, a w szczególności obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych,
  3. Obowiązek właściwego oznaczenia zakładu głównego, oddziału lub innych stałych miejsc wykonywania działalności,
  4. Obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego, właściwego ze względu na podatek dochodowy o posiadaniu rachunku bankowego związanego z wykonywana działalnością gospodarczą,
  5. Obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego oraz banku ( w którym otwarty jest podstawowy rachunek firmy) o posiadaniu rachunków bankowych w innych bankach.