Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".


» PRAWA OBYWATELSKIE W UNII

Unia Europejska daje prawo swoim obywatelom do swobodnego przemieszczania się, podróżowania bez paszportu, przygranicznych kontroli oraz podejmowania pracy i zamieszkania w dowolnym miejscu na terenie UE. Umożliwia podjęcie studiów oraz doskonalenie umiejętności zawodowych w innym kraju europejskim, jak również przejście na emeryturę w wybranym państwie członkowskim. Każdy obywatel UE ma prawo do głosowania lub też kandydowania w wyborach samorządowych, czy też w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Unia Europejska ma również obowiązek do zapewnienia jednakowego prawa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości bez względu na miejsce pobytu obywatela.

Wszystkie powyższe prawa, jak i szereg dodatkowych zawarte zostały w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej podpisanej w 2000 r. w Nicei. W siedmiu rozdziałach Karty zawarte zostały prawa obywatelskie, polityczne, gospodarcze i społeczne. Artykuły dotyczą godności ludzkiej, prawa do życia, zakazu klonowania, stosowania tortur. Ponadto, gwarantują prawo do wolności i bezpieczeństwa, poszanowania prywatności, zawarcia małżeństwa i rodziny. Mówią także o równości wobec prawa, zakazu dyskryminacji, poszanowaniu różnorodności kulturowej, religijnej i językowej oraz równości płci. Karta zawiera także informacje o prawach pracowników, prawie do pomocy socjalnej, dostępie do służby zdrowia, ochronie środowiska, ochronie konsumentów.

W Traktacie o Unii Europejskiej powołano dodatkowo Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, który ma być swoistym negocjatorem pomiędzy obywatelami UE a instytucjami i organami unijnymi, który ma pomóc w polubownym rozstrzyganiu zaistniałych sporów.